SÖZEN, “SEÇİMDEN 2 GÜN SONRA SORGUN’A YER TESLİMİ YAP

Untitled4

SÖZEN, “SEÇİMDEN 2 GÜN SONRA SORGUN’A YER TESLİMİ YAPILDI”

Manavgat Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Şükrü Sözen, Sorgun Ormanları’na yapılan tahsisler konusunda bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Sözen, seçim süresince Sorgun Ormanları’nda 3 firmaya yapılan tahsisler ile ilgili olarak Manavgat Belediyesi’nin ilişkilendirildiğini ifade ederek, “Bakanlık ihaleyi yapıyor, planlamayı yapıyor, buraları günübirlik alana dönüştürüyor, askıya çıkıyor, ihalesini yapıyor, 3 firmaya veriyor ve bir firmaya seçimden önce yer teslimini yapıyor, toplum tepki gösterince ikinci firmaya ‘dur’ diyor. Seçimden 2 gün sonra bu firmaya da yer teslimini yapıyor” şeklinde konuşarak, Manavgat Belediyesi’nin bu konu ile ilgili salahiyetinin olmadığını, sadece zorunlu olarak inşaat ruhsatı verme yetkisi olduğunu söyledi.

MNVG5222

AYRIMSIZ OLARAK HİZMETE DEVAM EDİYORUZ

Manavgat Belediye Başkanlığı seçimlerini 3. Kez kazanan, mazbatasını alarak göreve başlayan Şükrü Sözen, ilk iş olarak Sorgun Ormanları’nda 3 firmaya yapılan tahsisleri gündeme getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Ek Bina’da düzenlediği basın toplantısına, seçim konusuna değinerek başladı. Başkan Sözen, bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyleyerek, “Manavgat’ımız sizin de gözlemlediği gibi kazasız, belasız, hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan seçim sürecini atlattı. Bundan dolayı halkımıza minnetlerimizi ifade ediyoruz. Siyasi partilerimize de ayrıt etmeksizin bu sağlıklı sürecin Manavgat’a yakışır şekilde katkı koymalarından dolayı teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı, bize oy veren vermeyen, bizim yanımızda olan olmayan, hiç kimseyi ayrıt etmeksizin, Manavgat’ta tüm vatandaşlarımızın emrinde olma noktasında startımızı vermiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

SORGUN MANAVGAT HALKINDA KALMALIDIR

Basın toplantısının ana konusunun Sorgun olduğunu söyleyen Sözen, “Biliyorsunuz seçim boyunca siyasi yapıların, seçim platformunda gündeminde olan bir konuydu bu. Ortak düşüncemiz “Sorgun yok edilmeden her zaman Manavgat halkında ve kullanımında kalmalıdır. Bir tek ağacın bile yok edilmeden, koruma, kollama dengesini de göz önünde bulundurarak bu toplumun uhdesinde kalması hepimizin ortak düşüncesi” diye konuşarak şunları söyledi:

MNVG5051

SEÇİM SÜRECİMİZDE DİLE GETİRMİŞTİK

“Sorgun Çamlığı seçim süresince sürekli polemik konusu oldu. Biz Sorgun Çamlığı’nı daha önce bakanlıktan istedik, burada koruma imar plan çalışması yaptık. Bu plan çalışmasındaki amacımız, Sorgun’un Türkbeleni gibi bir akıbete uğramadan koruyalım, etrafını güvenlik çemberine alalım, nizamiyeler kuralım, kontrollü giriş sağlayalım, kamera sistemi koyalım, yürüyüş bantları oluşturalım, doğaya yakışır bir şekilde insanların hizmet alacağı küçük büfeler, tuvaletler koyalım gibi bir çalışma yapmıştık fakat karşılık görmedi. Daha sonra yasa Büyükşehir’e koruma imar planı salahiyeti doğdu. Orada bir mesafe kat edilemedi. Bugün de seçim öncesi gündeme gelen, bizim de görüşlerimizi ifade ettiğimiz 3 parselin ihale ile 3 firmaya verime olayı gündemdeydi. Bizler de basın açıklamasıyla burada hiçbir dahlimizin olmadığını, buranın yetkilerinin tamamen bakanlıkta olduğunu, yetki ve sorumluluğumuzun, onay merci olmamamızdan dolayı, sorumluluğumuzun dışında olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Fakat seçim sürecinde bu biraz farklı yorumlandı. Biz birtakım şeyleri de o seçim sürecinde beyan etmiştik, seçim sürecinde yaşayacağımız şeyler var dedik, bu gerçekleştiği için bu toplantıyı düzenliyorum.”

GÜNÜBİRLİK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Günübirlik alanlar olarak planlı alanlar Manavgat-Antalya 2. Etap, Side Turizm Alanı Sorgun Bölgesi imar planı revizyonu kapsamında kaldığını, anılan bu plan revizyonu Bakanlıkça verilen bir ön izin kapsamında İller Bankası A.Ş tarafından bütüncül olarak altlığı oluşturularak hazırlanıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğunu ifade eden Başkan Sözen, “Planlar, Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 27.10. 2014 tarihi ve 192-2 sayılı kararı kapsamında uygun bulunarak 12.2.2015 tarihinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca bakanlıkça re’sen onanmıştır. Plan yetki ve selahiyeti tamamen Turizm Bakanlığı uhdesindedir, İller Bankası eli ile” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi buranın evveliyatına gidersek, 2007 yılında onaylı planda buralar ticaret alanı. Turizm Teşvik Kanunu gereğince ticari alanlar tahsise verilemiyor. Tahsisin önünü açabilmek adına burada bir değişikliğe gidilip, buralar günü birlik alana dönüştürüldü. 2007 yılında onanan plan kapsamında buralar ticaret alanıydı ve statüsü itibariyle de tahsise verilemiyordu. Buralar tahsise çıkarabilmek için günübirlik alana dönüştürüldü ve tahsisin yolu açıldı. Dolayısıyla Side 2 nolu turizm alanı kapsamında kalan bu alanlar Turizm Bakanlığı’nın tekrar ediyorum 12. 2. 2015 tarihi itibariyle günübirliğe re’sen dönüştürüldü ve onandı.

Şimdi ihale süreçlerine dönüyorum. İhale süreci 27. 4. 2016 tarihinde ihaleleri yapıldı, 1 nolu parsel günübirlik alan olarak, 2 nolu özel parsel günübirlik alan olarak, 3 nolu parsel turizm amaçlı spor tesisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihalesi yapıldı. Daha sonra 1 nolu parsel Kartal Yiğit İnşaat şirketi tarafından günübirlik tesis olarak Turizm Bakanlığı’ndan ihalesi alındı. Bu alan 20 bin 285 metrekare. Buradaki mevcut ağaç sayısı 298 adet yetişkin çam ağacı. Buradan kaldırılan ağaç adedi projeye yönelik 212.2 nolu parsel Tümbüller Turizm Ticaret A.Ş’ye ait. Orası da günübirlik alan olarak ihale edildi. Buranın metrajı 13 bin 23 metrekare. Burada 124 ağaç var, bunun 49 tanesi kaldırılacak.”Şimdi geliyorum 3 nolu parsele. DATMAR Turizm A.Ş burayı spor tesisi alanı olarak alıyor. 33 bin 540 metrekare. Burada mevcut ağaç 697 adet, kaldırılacak ağaç sayısı 649 adet.Buralar 20 yıl süreyle ilgili firmalara verildi. Kültür Bakanlığı tarafından 9. 12. 2018 tarihinde düzenlenen resmi senetle Tümbüller A.Ş’ye günübirlik tesis alanı olarak üst hakkı korunup 20 yıllığına verildi.”

YER TESL¦-M BELGES¦-

SEÇİMDEN 2 GÜN SONRA YER TESLİMİ YAPILDI

Seçim sürecinde ‘buraları Manavgat Belediyesi verdi’ şeklinde yanlış bilgiler verildiğini anlatan Manavgat Belediye Başkanı Sözen, “Manavgat Belediyesi’nin burada asla yetki ve salahiyeti yoktur. Manavgat Belediyesi’nin yetkisi sadece burasının inşaatı başladığında “Projesine uygun mudur?” yani yapı denetim ölçeğinde sorumludur. Projesine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol edip ilgililere bildirme, müdahil olma yetkisi salahiyeti vardır” dedi. Sözen şöyle devam etti:

“Toplum tepki gösterince seçimin arifesinde orada basın açıklamaları yapıldı, basın açıklamaları kapsamında bizler kendimizi ifade ettik. Daha sonra AK parti yöneticileri sorumluluğun bizde olduğunu ifade etti, seçim döneminde de bunu aynı şekilde ifade ettiler. Ben toplumu yanlış bilgilendirdiklerini söyledim. Bunun en büyük kanıtı da şu olacaktır, seçimden hemen önce, toplum tepki gösterince, infial olunca ilgili kurumlar toplandı, ilgili firmalar çağırıldı, seçim sonuna kadar ‘Turizm Müdürlüğü’ne yer teslimi yapmayın’ diye bildirildi. Yer tesliminin yapılmaması firmaya şifahen bildirildi ve Tümbüller A.Ş seçim boyunca yatırım yapmadı, neden? ‘Aman durun tepki var, seçim sürecini atlatalım, seçimden sonra gereğini yaparız’ neden dediler? Maden kendilerini ‘biz sorumlu değiliz’ diye soyutluyorlar. İl Turizm Müdürlüğü de o gün itibariyle bu yere yer teslimi yapmadı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2 Nisan 2019’da, yani seçimden 2 gün sonra ilginçtir bakanlık adına yer teslimini yaptı. Bu toplantıyı düzenlememin asıl sebebi budur”

SEÇİM SÜRECİ BEKLENDİ

Madem yanlıştı neden seçimden 2 gün sonra Turizm İl Müdürlüğü bakanlık adına yer teslimi yapıyor ve 4 ay bekletiliyor. Bahse konu parselin Side Turizm Alanı’nda kalmasından dolayı kullanıma yönelik her türlü planlama ve tahsis yetkisi tamamen Kültür Bakanlığı’ndadır, Belediyemiz kesin tahsisi ve yer tahsisi yapılmış olan bu alanda yapılaşma talebi belediyemizce ancak imar mevzuatı açısından denetleme yetkimiz vardır. Belediyemizin başka bir yetkisi asla ve asla bulunmamaktadır. Burada dikkat çekmeye çalıştığım yer tesliminin yapıldığı konusu. Üstüne basarak söylüyorum, bugüne kadar bekletilen yer teslimi seçimden 2 gün sonra yani 2 Nisan tarihinde yapılıyor. ‘Buradaki sorumluluk Manavgat Belediyesi’ndedir’ diyenlere hatırlatmak istiyorum. Neden seçim boyunca bunu beklettiniz?

Kültür Bakanlığı tarafından ihalesi yapılmış olan 9. 12. 2018 tarihinde üst hakkı kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerince 2. 4. 2019 tarihinde yer teslimi yapılan bu alanlar imar planı yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış bir proje yasal süreci içerisinde Manavgat Belediyesince inşaat ruhsatı verilme mecburiyeti vardır.

TOPLUMUN AKLIYLA ALAY EDİYORSUNUZ

Bakanlık ihaleyi yapıyor, planlamayı yapıyor, buraları günübirlik alana dönüştürüyor, askıya çıkıyor, ihalesini yapıyor, 3 firmaya veriyor ve bir firmaya seçimden önce yer teslimini yapıyor, toplum tepki gösterince ikinci firmaya ‘dur’ diyor. Seçimden 2 gün sonra bu firmaya da yer teslimini yapıyor. Toplum buraların iptal edilmesini, buralarda ağaç kesiminin olmamasını hayal ediyor. Seçim süresince bekletiyorsunuz, seçimlerden 2 gün sonra yer teslimi yapıyorsunuz, toplumun aklıyla alay ediyorsunuz. Seçim sürecini geçirmeye yönelik bir strateji uygulanıyor. Firma yer teslim tutanağı ile Manavgat Belediyesi’ne geliyor, ‘ben inşaatıma başlayacağım, Bakanlık ile her türlü yazışmamı yaptım, bakanlık bana yer teslimini yaptı, bana ruhsatımı ver’ diyor. Manavgat Belediyesi’nin, ‘Hayır ben size ruhsat vermem’ deme yetkisi yok. Üzerinde durulması gereken noktanın biri de budur. Dolayısı ile biz yarın itibari ile ruhsatını keseceğiz, mecburen, artık toplumun vicdani muhasebesindedir. Biz toplumu bilgilendirmek adına ruhsat kesmek için 8 günlük yasal süreyi de bekledik.”

Tarih:11.04.2019