Etik Kurul

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU
5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Manavgat Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
Başkan : Mustafa CEYLAN (Manavgat Bld.Bşk. Yrd.)
Üye : Fahri AÇIKGÖZ(Avukat)
Üye : Halil KESKİN (Şef)
ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ
— Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
— Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
— Etik uygulamaları değerlendirmek.
ETİK İLKELER
—Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
—Halka hizmet bilinci
—Hizmet standartlarına uyma
—Amaç ve misyona bağlılık
—Dürüstlük ve tarafsızlık
—Saygınlık ve güven
—Nezaket ve saygı
—Yetkili makamlara bildirim
—Çıkar çatışmasından kaçınma
—Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
—Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
—Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
—Savurganlıktan kaçınma
—Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
—Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
—Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
—Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
—Mal bildiriminde bulunma
FAALİYETLER
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.
İLETİŞİM

Manavgat Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim Bilgileri
Tel: 0 (242) 746 13 93 – 746 80 02