Cenaze işlemleri

  1. Belediye sınırları içerisindeki ölümlerde; vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin Sağlık işleri Müdürlüğünden veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
  2. Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız.
  3. Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa ilçe Sağlık işleri Müdürlüğünden yol nakil belgesi alınıp, ilaçlanıp mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil yapılır.
  4. Evde vefat edenler için; Cenaze sahipleri vefat eden kişinin kimliği ile Belediyemize müracaat eder. Belediyemiz doktoru vefat eden kişiyi görür ve ölüm şüpheli değilse (ölüm sebebi belirlenebilmişse) “defin gömme belgesini” Belediyemiz Doktoru verir. Eğer ölüm sebebi tespit edilemez ise durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirir ve defin gömme izin belgesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilir.
  5. Defin gömme izin belgesini alan cenaze sahipleri defin gömme belgesini Belediyemizde mezarlıklar görevlisine veya mezarlıklarda bulunan Güvenlik görevlilerine belgenin aslını vererek, cenazelerini uygun şekilde defnedebilirler.
  6. Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, “Aile kabristanı olduşuna dair belgeyi” de getirmeleri gerekmektedir.
  7. Belediye Tabibinin bulunmadığı durumlarda, ilgili Sağlık Ocağı Tabipleri gömme izin (defin ruhsatiyesi) belgesini verirler. Köylerdeki ölümlerde Sağlık Ocağı Tabibi yoksa O köyün Muhtarı gömme izin ( defin ruhsatiyesi) belgesini düzenler.
  8. Vefat eden kişinin nüfustan düşüm işlemlerini, defin gömme belgesini veren kurum yapar.
  9. Bölgemizde vefat eden cenazeler için, isteyene ücretsiz olarak cenaze yıkama aracı tahsis edilir.

Belediye Tel: 0242 746 13 93

Cenaze Yıkama Aracı: 188

Cenaze Anons : Dahili 1500