Zindan Kalesi`nde Sona Adım Adım

13Eski Hisar Mahallesi sınırları içersinde yer alan Zindan Kalesi ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı`nın 2. Halk Toplantısı Manavgat Belediye Meclis Toplantı Salonu`nda yapıldı.

1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan ve konuyla ilgili olarak hazırlanmakta olan Nazım ve Uygulama İmar Planı kapsamında yapılan toplantıya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen`in şehir dışında olması nedeniyle Başkan Vekilliği görevini üstlenen Erşan Özden başkanlık etti. Manavgat Belediyesi`nden İmar Müdürü Mustafa Gök, Şehir Plancısı Özgür Karasoy, CHP`li Belediye Meclis Üyesi Bülent Özgüven, MHP Meclis Üyeleri Halil Gubaş, Mahmut Öz`ün de izlediği toplantıyı bölgede parselleri bulunan vatandaşlar da izledi. Halk toplantısında Şehir Plancıları Aytuğ Aydoğdu, Semih Sargın ile Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Abdullah Şevki Duymaz, slayt gösterisi ile hazırladıkları Koruma Amaçlı İmar Planı`nda nelerin yer aldığını anlattı.

Plan taslağının tek tek anlatıldığı toplantıda vatandaşların sorunları dinlendi, görüşleri alınarak, sorulara da cevap verildi. Bundan sonraki aşamada ise Koruma Amaçlı Plan Taslağının Belediye Meclis Toplantısına getirileceği ardından da Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu`na onay için sunulacağı dile getirildi. Toplantı öncesinde söz alan Belediye Başkanvekili Erşan Özden ise, halk toplantılarını yapmalarındaki amacın vatandaşların mağduriyetini en aza indirgemek olduğunu söyledi. Özden,``Belediye olarak amacımız, hem kentimizdeki eşsiz güzellikteki tarihi mirasın koruma kullanma dengesi içersinde korunup nesilden nesile aktarımını sağlamak hem de mağduriyetleri en aza indirgemek. Bunları yaparken yasalara göre hareket etmek zorundayız. Belediye olarak bölge için en uygun çalışmayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın``diye konuştu.