Başkan Sözen`den Basın Açıklaması

4Manavgat Belediyesi`nin Şubat ayı Meclis Toplantısı`nda bir grup meclis üyesi tarafından belediye çalışanlarının denge tazminatlarının ödenmediği ifade edilmiş ve 1 basın kuruluşunda da bununla ilgili haberler yer almıştır.

Manavgat Belediyesi`nin Şubat ayı Meclis Toplantısı`nda bir grup meclis üyesi tarafından belediye çalışanlarının denge tazminatlarının ödenmediği ifade edilmiş ve 1 basın kuruluşunda da bununla ilgili haberler yer almıştır. Biz de kamuoyunu aydınlatmak adına konu hakkında gerçekleri sizlerle paylaşmıştık. Fakat sonradan gördük ki, konu polemik haline getirilip,``Kim Yanıltıyor`` başlığı altında yayınlanan haberlerle aynı basın kuruluşu tarafından bizi hiç istemediğimiz bir tartışmanın ve çatışmanın içine çekerek yanıltıcı kelimelerle belediye çalışanlarımızla yakaladığımız uyumu bozma gayretleri gözlenmektedir. Manavgat`ımızı daha yaşanır, insanları mutlu, dışarıdan gıptayla bakılıp insanların keyif aldıkları bir kent yapmak gayretiyle bizler, gece gündüz çalışırken, bu şevkten, bu gayretten ve sevdadan uzaklaşacak oluşumların ve çatışmaların içinde olmayacağımızın bilinmesi amacıyla bu konuda son kez açıklama yapmayı uygun görüyorum. Bizler Manavgat için çalışırken, çatışmaların içine çekilmemizi anlamsız ve yakışıksız olarak değerlendiriyor, bütün bunların dışında Manavgat`ta yapacak daha çok ve önemli işlerimizin olduğunu bir kez daha vurgulamayı uygun görüyorum.

Şurası herkes tarafından bilinmelidir ki,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nda memurlara verilebilecek özlük haklarının tamamı çalışanlarımıza eksiksiz ve zamanında verilmektedir. Buna giyim yardımı, yemek yardımı da dahildir. Yemek yardımları, ihaleyle yapılmakta olup bu konuda Manavgat Belediyesi idaresinin herhangi bir tasarrufu yoktur. Belediye idaremiz, yemek yardımları konusunda kendi inisiyatifi ile hiçbir şekilde rakam ilave edemez ya da çıkaramaz. Kaldı ki, daha önce de iyi niyetle memurumuzun daha fazla yemek yardımı alabilmesi için verdiğimiz mücadele, herkes tarafından bilinmektedir. 2010 yılı içinde yapılan yemek yardımı ihalesi sonucunda memurlara verilecek yemek yardım tutarı 2009 yılında verilenin çok altında olduğundan ve personelin yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyeceğinden ihale iptali yapılmıştır. Yaptığımız ihale iptali ise şu anda yargı aşamasındadır. İyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen konuyla ilgili yargılanma sürecimiz hala devam etmektedir.
Biz çalışanlarımızın gelir düzeylerinin daha yüksek olması için bugüne kadar yapılmayanı yapmak, çalışanlarımızı rahatlatmak adına, Şubat ayı meclis gündemine memurlarımızla toplu sözleşme yapma yetkisini değerli meclisimizden aldık. Emeğin en yüce değer olduğuna, çalışanın hakkının alnının teri soğumadan verilmesi gerektiğine inanan birisiyim.

Bu bağlamda bizim çalışanlarımızla ve onların hak kaybıyla ilgili bir tasarrufumuz söz konusu bile değildir ve olamaz da. Aksine onların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve yaşam koşullarının yükseltilmesi adına üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız.Kamuoyunda bu konuyla ilgili olarak eksik bilgilerin düzeltilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayım. Saygılarımla

Şükrü SÖZEN
Manavgat Belediye Başkanı