SN. ŞÜKRÜ SÖZEN’İN SORGUN’DAKİ AĞAÇ KESİMLERİYLE

kamu

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI SN. ŞÜKRÜ SÖZEN’İN SORGUN’DAKİ AĞAÇ KESİMLERİYLE İLGİLİ KAMUOYU AÇIKLAMASI

Son 2 gündür Sorgun Bölgemizde özel bir firma tarafından yapılan ağaç kesimleri, kamuoyunda oldukça polemik konusu olmuş ve bazı çevrelerce bu ağaç kesimlerinin muhatabı olarak da Manavgat Belediyesi gösterilmeye çalışılmıştır.

Manavgat Belediyesi ve şahsım olarak kentimizin doğal değerlerine koruma, sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda verdiğimiz büyük önem ve hassasiyet bilinirken, Manavgat Belediye’mizin bu konuya karşı duyarsızmış gibi lanse edilmesi hem şahsımı ve çalışma arkadaşlarımı üzmüştür.
Öncelikle Manavgat Belediye’mizin, kentimizin akciğeri konumundaki Sorgun Bölgesi’nde hayata geçirilmeye çalışılan ne projeyle, ne de ağaç kesimleriyle ilgili olarak hiçbir sorumluluğu ve engellemeye yönelik yaptırımının bulunmadığını belirtmek isterim.
Konuya olan duyarlılığımız gereği, ağaçların kesimine yönelik olarak ilgili Bakanlığımız ve kurumlarımızla yazışmalar gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunu şu şekilde bilgilendirmek isterim.
Sorgun Mahallesinde yer alan;
* 20.285,77 m2 yüzölçümlü 1 no.lu özel parsele, Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü) Kartal Yiğit İnşaat Taah. Eml. Mim. Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ye “ Günübirlik Tesis” kullanım amacı ile,
*13.023,26 m2 yüzölçümlü 2 no.lu özel parsele, Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü) Tümbüller Tur. Tic. A.Ş. ‘ye “ Günübirlik Tesis” kullanım amacı ile
*33.540.32 m2 yüzölçümlü 3 no.lu özel parsele, Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü) Datmar Tur. A.Ş. ‘ye “ Turizm Amaçlı Spor Tesisi” kullanım amacı ile her üç parsele de ön izin verilmiş ve ardından 1 ve 2 no.lu özel parseller için, alanın kesin tahsisi yapılmıştır.
Ön izin sonrası Belediyemize iletilen vaziyet planları ve kesin tahsisler sonrası iletilen yapı ruhsatı talepleri, imar mevzuatı açısından incelenmiştir. Belediyemizin görevi olmamasına rağmen sorumluluk ve hassasiyetimiz nedeniyle anılan parseller üzerinde bulunan ağaçların kesimine ilişkin olarak 2 kez Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve konuya ilişkin görüşleri alınmıştır.
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen cevabı yazıda, projeye denk gelen bölümde ağaçların kesilmesinde bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.
Bahse konu parseller, Side Turizm Alanında kaldığından kullanımına yönelik her türlü planlama ve tahsis yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Belediyemiz bu alanlarda bulunan yapılaşma taleplerini ancak imar mevzuatına uygunluk açısından değerlendirebilmektedir. Belediyemizin başka bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kamuoyuna Saygılarımla

Şükrü Sözen

Manavgat Belediye Başkanı