KAMUOYUNA DUYURULUR

duyurular2156

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Manavgat’tan yerel bir medya kuruluşu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Menderes Türeli’i ziyaret etmiş ve bu ziyarette, Manavgat ve Oymapınar Barajları’nın üst kullanım haklarının Akseki’ye devriyle ilgili olarak Manavgat kamuoyu, tutarsız bağdaştırmalar yapılmak suretiyle, tamamen yanlış ve taraflı olarak bilgilendirilmiştir.

Tarih boyunca Manavgat halkına ait olan Manavgat ve Oymapınar Barajları havzasının, Akseki’ye temelsiz bir şekilde devredilmesi içimizi acıtmışken ve bizler bu havzaların Manavgat’ta kalmasının mücadelesini yaparken, basit bir ilgi yazışması öne sürülerek koskoca iki barajın devredilmesinin sanki Manavgat Belediyesi istemiş gibi gösterilmesi son derece yanlış ve yakışıksızdır. Kamuoyu yanıltılmıştır.

Oymapınar Baraj Gölü kıyısında en yakın iskeleden yaklaşık 3 km, baraj gövdesinden ise 5 km uzakta olan Akseki’nin Kepezbeleni Köyü sınırlarındaki “Green Kanyon” adlı işletmenin 08.04.2014 tarihinde çöplerinin toplanmasıyla ilgili mağduriyetlerini içeren dilekçesine istinaden Manavgat Belediye Başkanlığımızın 15.04. 2014 tarih ve 106 sayılı yazılarıyla ilgi dilekçe eklenerek SADECE İŞLETMENİN Akseki Belediye Sınırları ve hizmet alanları içinde kaldığı ifade edilmiştir. Belediyemizden talep edilen şey, gölün ve göl yüzeyinin ya da iskelenin kullanımı değildir. Sadece söz konusu işletmenin çöp toplama işidir.

Basında yer aldığı gibi Manavgat Belediyesi’nin hiçbir yazışmasında göl alanının ve iskelelerinin bir başka belediye tarafından kullanılması ifade edilmemiştir.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının yerel basın ziyaretçilerine göstermiş olduğu belge, Oymapınar Baraj gölünün uç noktasında bulunan Green Kanyon adlı Restoran İşletmesinin çöplerinin alınıp alınmamasıyla ilgili bir yazıdır. Bu işletme Akseki’nin Kepezbeleni Köy Tüzel Kişiliği tarafından kiraya verilen bir işletmedir.

Kaldı ki Manavgat Belediyemizin idari sınır ve hizmet alanları dışında çalışma yapması mümkün değildir ve yasal sıkıntıları da beraberinde getireceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Bir işletmenin evsel atıklarının hangi belediye tarafından alınacağının Manavgat ve Oymapınar Baraj Gölleriyle içlerinde bulunan iskelelerinin kullanım haklarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

EK 1

Manavgat Belediyesi olarak bizler Oymapınar ve Manavgat Baraj Gölleri’nin kullanım haklarının Manavgat’a geri iadesini resmi belgeler ve yazışmalarla talep ederken, basit bir ilgi yazısına istinaden barajların Akseki’ye verilmesine anlam verebilmiş değiliz.

Belediyemiz Manavgat ve Oymapınar Barajları hakkının Manavgat’a iade edilmesi için resmi yazışmalar ve açılan davalarla sürdürmektedir

14 Mart 2014 tarih ve 2014/09 sayılı Devir Tasviye Paylaştırma Komisyonu’nun Oymapınar Belediyesi Borç Devir Tutanağı’ndaki Oymapınar ve Manavgat Baraj Göllerinin Kira ve Arz Bedelleri, ASAT Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Manavgat Belediye Başkanlığımız bununla ilgili olarak Antalya Valiliği Devir Tasviye ve Paylaşma Komisyon Başkanlığı’na, devir işleminin Manavgat Belediyesi’ne yapılması hususunda talepte bulunmuştur.

Konuyla İlgili olarak Antalya Valiliği cevap vermiştir. Belediye Başkanlığımız 01.07.2014 tarih ve 453 sayılı yazısıyla ilgili yazışmaları ilgi tutarak Antalya Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne konuyla ilgili açıklayıcı bilgilere ve itirazlarını bildirmiştir. İtirazların ekine de Oymapınar Baraj Gölünde 2 adet, Manavgat Baraj Gölü’nde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet iskelenin yapımı ve kullanımıyla ilgili 25.02.2014’de Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile Oymapınar Belediye Başkanı Tevfik Güven arasında imzalanan ÖN İZİN Belgesi sözleşmesi iliştirilmiştir.

Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 24909 Sayılı yazılarında Antalya Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne Akseki Belediyesi’nin 07.08.2014 tarih ve 343 sayılı yazıları, Antalya Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 13.08.2014 tarih ve 20051 sayılı yazıları ilgi tutularak Devir Tasviye ve Paylaştırma Komisyonunun 25.07.2014 tarih ve 2014/78 sayılı kararıyla Manavgat Baraj Gölü içinde 1 adet, Oymapınar Baraj Gölü içinde 2 adet olmak üzere toplam 3 adet iskelenin Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği ifade edilerek Mahalli İdareler Müdürlüğünün gönderdiği Akseki Belediyesinin talebi olan iskelelerin devrine Antalya Büyükşehir Belediyesince onay verilmiştir. Belediyemize konuyla ilgili hiçbir görüş sorulmamıştır.

Çalışmalarımızı sağlıklı yürütebilmek amacıyla ayrıca 10.10.2014 tarihinde tüm ilçe kaymakamlıklarımıza mülki idari sınırlarını belirten bilgi, belge ve haritaların Manavgat Belediyesi’ne gönderilmesi isteğimize Akseki Kaymakamlığı’ndan sınır bilgilerini içeren bir yanıt verilmemiştir. Bunun üzerine mülki sınırlarımızla ilgili bilgi ve belge isteği İçişleri Bakanlığı’na yapılmıştır. Daha sonra Akseki Kaymakamlığına 13.10. 2014’de tekrar bilgi isteme yazısı yazılmış, ancak cevap alınamamıştır. Edindiğimiz bilgilere göre Green Kanyon isimli işletmenin Akseki sınırlarında olduğu açık ve net olarak tespit edilmiştir.

EK 2

Akseki Belediye Başkanlığı’nca açılan Oymapınar 1 ve 2 nolu iskelelerin bulunduğu Oymapınar Baraj Gölü Alanı kiralama işleminin iptali ile ilgili açmış olduğu davaya da mahkeme “RED” kararı vermiştir. Bu karar Danıştay 13. Dairesi’nce de onanmıştır.

Ayrıca göl alanları ve iskelelerin kullanımı ile ilgili olarak Devir Tavsiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun kararına karşı Manavgat Belediyemiz ayrıca 30.10.2014 tarihinde Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere “Yürütmenin Durdurulması” istemi ile Manavgat Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne dava dilekçesini sunmuştur.

Manavgat ve Oymapınar Baraj Gölleri’nin kullanım hakları Manavgat’ın ve Manavgatlının hakkıdır. Akseki Belediyesi’ne devredilen haklarımızın geri alınması hususunda Manavgat Belediyesi’nin gerekli mücadeleyi verdiğini ve vermeye de devam edeceğini bildiririz.

Kamuoyuna saygılarımızla…

Şükrü SÖZEN

Manavgat Belediye Başkanı