Zindan Kalesi İçin Çalışmalar Sürüyor

10İlçemiz Eski Hisar Mahallesi`nde bulunan Zindan Kalesi ve çevresi için başlatılan Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.Hazırlıklar kapsamında ilk olarak 1.ve 3.derece sit alanı olarak ilan edilen bölge için başlatılan saha çalışmaları tamamlandı.

Manavgat Belediyesi,Zindan Kale olarak adlandırılan tarihi kalıntıların bulunduğu bölgenin 08/03/1985 tarih ve 2474 Sayılı Koruma Kurulu Kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildiğini,2009 yılında çıkartılan 3203 sayılı Koruma Kanunu ile 1985 yılında 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bölgenin çevresinin de 3.derece arkeolojik sit alanına dönüştürüldüğünü belirterek, bunun üzerine Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,söz konusu bölge için Koruma Amaçlı İmar Planlarının ve Çevre düzenleme projelerinin Hazırlanması,Gösterimi, Uygulanması,Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik gereği Belediyemizden koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasını istedi.Biz de bu kapsamda derhal çalışmalara başlayarak saha çalışmalarını tamamladık dedi.


Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili çalışmaların bir konsensüs ile sürdürülmesinin ve bu projenin tüm Manavgat`ın projesi olduğu,bu amaçla ilçemizde bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşları,sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilmesi gerekir denildi.Toplantıların devam edeceğini ve bu büyük Kültür mirasını korumak,geleceğe aktarmak ve önemli bir turizm değerine dönüştürmek için tüm kurum,kuruluş ve hemşehrilerimizden destek bekliyoruz denildi.