TOPLANTIYA DAVET

duyuru

İNŞAATLARDA ALINMASI GEREKLİ GÜVENLİK VE GÖRSEL TEDBİRLERİN MANAVGAT KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

Yapılan değişikliklerin yanı sıra "Ön Onay Başvuru Süresi" ve "İnşaatlarda Alınması Gerekli Güvenlik ve Görsel Tedbirler"in Manavgat kamuoyu ile paylaşılması için 04.02.2015 Çarşamba Saat 14.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Yapı Denetim Firmaları temsilcileri katılacaktır. Bilgilerinize.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliıği'nde yapılan değişiklikler, uygulamada yaşanan sorunlar ve mülk sahiplerinin talepleri doğrultusunda Manavgat 1. Etap (Kent Merkezi) İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Natloraı'nda yapılan değişiklikler Manavgat Belediye Meclisi'nin 02.10.2014 tarihli ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.112,2014 tarihli toplantılarında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişikliklerin yanı sıra "Ön Onay Başvuru Süresi" ve "İnşaatlarda Alınması Gerekli Güvenlik ve Görsel Tedbirler"in Manavgat kamuoyu ile paylaşılması için 04.02.2015 Çarşamba Saat 14.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Yapı Denetim Firmaları temsilcileri katılacaktır. Bilgilerinize