Ölçü ve Tartı Aletleri Beyanları....

2

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, 3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu´na göre 1 Mart 2010 günü mesai saati bitimine kadar Manavgat merkez ve köylerinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yaptırılması yönünde vatandaşları uyardı.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü´nden yapılan açıklamaya göre, 3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu´na göre Ocak ve Şubat aylarının ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyanname dönemi olduğu ve işyeri veya alım satımda ölçü ve tartı aleti kullanan herkesin bu dönemlerde bulundukları belediyeye, eğer köyde iseler yine en yakın belediyeye tartı aletlerinin beyannamelerinin verilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğu hizmet bölgesinde ticaretle iştigal eden ve ellerinde mevcut her türlü ölçü ve tartı aletlerini bulunduran esnaflarımızın, 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunun ilgili maddesi uyarınca süresinde beyanname vermeleri gerekmektedir. Bu sebeple ölçü ve tartı aletlerinin yıllık muayene ve damga işlemlerini yaptırmak isteyen mükelleflerin beyanname verme süresi 01 Ocak 2010 tarihinde başlayıp, 1 Mart 2010 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Beyanname verme süresinde beyanname vermeyenlere 3516 sayılı kanunun 15/c bendi gereğince 1.144 TL (Binyüz kırk dört Türk lira) para cezası verilecek” dendi. Sistemin ise şu şekilde işleyeceği vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla duyuruldu. “Ocak ve Şubat aylarında beyannamesi alınan ölçü ve tartı aletleri belediyeye getirilerek veya ölçü ve ayar memuru işyerine giderek burada kontrolünü yapar. Kontrol sonucunda ölçü ve tartı aleti doğru tartıyor ise damgasını yapar. Doğru tartmıyorsa, ölçü ve tartı aletini kullanılmayacak şekilde bağlayarak tamir belgesi ile tamire sevk eder. Ölçü ve ayar memuru ansızın muayeneye çıkabilir. Ansısın muayene sonucunda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar kanununa göre beyannamesini vermeyen ve damga süresini geçirenler ve hatalı tartanlar hakkında tutanak tutulur. Tutanağa istinaden Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aleti başına idari para cezası verilir”. Konunun önemli olduğunu belirten yetkililer, ölçü ve tartı aleti sahiplerinin mağdur olmamaları için süresi içerisinde beyannamelerini mutlak surette vermeleri gerektiği konusunda bir kere daha uyardı.