MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

kamuoyuna duyuru1

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından basına servis edilen ve medya kuruluşları tarafından olduğu gibi kullanılan “Türel, Side’nin yıllardır bekleyen imar sorununu çözdü” başlıklı haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi’nce verilen bilgiler eksik olup kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Side Belediyesi’nce 1992 ve 1993 yıllarında yapılan 6 bölgelik imar uygulamasında yapılan hatalı çalışmalar nedeniyle 1998 yılında idare mahkeme kararları ile iptal edilmiş olup 4 bölgede yeniden yapılan imar uygulamaları ile mahkeme kararları gereği yerine getirilmiş, 1. Ve 2. Bölgelerde ise mahkeme kararlarının gereği yerine getirilmemiştir. 6360 Sayılı yasa gereği ile belediyeler birleştikten 1 yıl sonra, bu konuya vakıf olunmuştur.

Manavgat Belediye’mizce, mahkeme kararlarındaki iptal gerekçelerini (1. Ve 2. Bölge için) gidermek amacıyla çalışma başlatılmış, davanın tek muhatabı olan Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşülmüş, 2. Bölge için mutabakata varılmıştır. Hazırlanan imar uygulaması dosyası, belediye encümenimizce uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7. maddesince onaylanmak üzere 24.08.2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce 02.10. 2017 tarih ve 45251 sayılı yazısıyla dosyamız geri iade edilmiştir. Bunun üzerine 2. Bölge için almış olduğumuz encümen kararı, encümenimizce iptal edilmiş, imar uygulamasının Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması için yeniden karar alınmıştır. Karar, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş, Büyükşehir Belediyesi ise tarafımıza yazdıkları son yazıyla görevin Manavgat Belediyesi’ne ait olduğunu belirtmişlerdir

Bunun üzerine belediyemizce her iki bölge (1. Ve 2. Bölge) için imar uygulaması ihale çalışmaları devam etmektedir.

Sonuç itibari ile hal böyleyken,

Yukarıda anlatıldığı gibi, sadece 2.bölgeye ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce encümen kararı alınmış olup, sorunun tamamı çözülmüş gibi bir dil kullanılmıştır. 1. Bölgeye ilişkin herhangi bir çalışma ise yapılmamıştır.

Daha önce Manavgat Belediyesi’nin çalışma yapıp Büyükşehir’e gönderdiği dosya, kabul görmeyip, onaylanmadan tarafımıza iade edilmişken, aynı çalışma Büyükşehir Encümenine geldiğinde hiçbir değişiklik yapılmadan onaylanmıştır.

Belediyemiz encümenince gönderilen dosya, ne değişti de önce iade edilip, sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hiçbir değişiklik yapılmaksızın Büyükşehir encümeninde kabul edilmiştir? Encümenimizce karar alınan ve bizim gönderdiğimiz dosya, hukuksuz ise aynı içerikteki dosya, Antalya Büyükşehir Belediyesi encümenince nasıl kabul edilmiştir? Hukuki ise, o zaman neden belediyemize iade edildi?

Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla