MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA

duyurular2156

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA

Son iki gündür kamuoyunda Manavgat Belediyemizin proje uygulama alanı içerisindeki iskele yerlerinin yıkımıyla ilgili olarak kamuoyunda yanlış ve taraflı içerik taşıyan haberler yer almaktadır. Söz konusu haberlerde sanki belediyemiz haksız bir uygulama yapıyormuş gibi gösterilip, konu, halkımıza yanlış aktarılmaktadır.

Manavgat Belediyemizin, Örnek Mahallesi ırmak kıyılarında düzenleme çalışmalarının devam ettiği kamuoyunda bilinen bir gerçektir. Tüm Manavgat halkı tarafından yakından takip edilip takdir edilen çalışmalarımız dahilinde iskeleler de düzenleme kapsamına alınmıştır.

Irmak kenarı düzenleme projesi uygulama alanında yer alan birkaç işletmecinin iskelelerinin yıkımına, Manavgat Belediyesi Encümenince karar alınmıştır.

Bu işletmecilerden bir tanesi olan Adem Acar tarafından bu encümen kararının iptali için Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1623 E numarasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme, belediyemizce davaya cevap verilinceye kadar yürütmeyi durdurmuş, belediyemizce verilen cevap ve belgeleri inceledikten sonra da davacı Adem Acar’ın yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Bunun üzerine belediyemiz ekiplerince yıkım işlemini yasal koşullarda gerçekleştirilmiştir.

Görüldüğü gibi Manavgat Belediyemizin hiçbir şekilde yasal olmayan, illegal, bir yıkım işlemi söz konusu değildir.

Irmak kıyısındaki düzenleme çalışmalarımız kapsamında yaptığımız basit bir yıkım işleminin kamuoyunda bu kadar çok abartılması ve farklı yorumlanması yanlış ve yakışıksızdır.

İşlemler sırasında bahse konu iskele kullanıcılarının, görevini yapmakta olan zabıta memurlarımıza uyguladıkları sözle ve fiili olarak yapılan şiddeti ise Manavgat Belediyesi olarak kınıyoruz. Sadece görevini yapmak amacıyla bölgede bulunan zabıta memurumuza sözle hakaret edilmiş, tehditlerde bulunulmuş, bununla da yetinilmeyip darp edilmiştir. Manavgat Belediyemizce bu hadsiz yaklaşımlarda bulunan söz konusu kişilerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Manavgat Belediyemizin tüm Türkiye’ye örnek olacak projelerinin uygulanmasını hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir şahıs bu tür yakışıksız davranış, eylemler, söylemler ve şiddet kullanarak durduramayacaktır.

Manavgat Belediyesi’nin en temel hedefi, kurumsal işleyişle, yasaları öncelikli olarak değerlendirerek, halka hizmet etmektir. Belediyemizin bütün işleyişi yasal boyuttadır. Halkın yararına çalışan bu kurumu karalamaya çalışan kişilere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Hiç kimse, hiçbir şahıs Manavgat Belediyesi’ni kişisel çıkarlarına alet edemeyecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla…

Şükrü SÖZEN

Manavgat Belediye Başkanı