Kent Konseyi Kuruldu

9Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen, kent konseyinin Manavgat`ta ilk kez oluşmasını sağlayarak kentte çok önemli bir meşaleyi ateşledi.Demokrasi kültürünün gelişmesi için çok gerekli olan Kent Konseyi,Başkan Şükrü Sözen`in öncülüğünde ilk seçimli genel kurulunu yaptı.

Otogar MATSO Toplantı Salonu`nda düzenlenen genel kurula, Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Meclis üyeleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkanlığı adaylığından itibaren kent konseyinin kurulmasının temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Sözen kent konseyi konuşmasında, ``Sayın Kaymakamım Siyasi partilerimizin temsilcileri, 19 mahallemizin muhtarları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki odalarımızın baromuzun üniversitemizin derneklerimizin çok değerli temsilcileri, Manavgat Kent Konseyi genel kurulumuzun seçimli toplantısına hoş geldiniz. Mevzuatımızda kent konseyi kavramı belediye kanunun 76. maddesinde geçmekte olup şu şekilde düzenlenmiştir. Kent konseyi kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi kentin hak ve hukukunun korunması sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma saydamlık hesap sorma ve hesap verme katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sendikaların noterlerin varsa üniversitelerin ilgili sivil toplum örgütlerinin siyasi partilerinin kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları içişleri bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bakanlık kent konseyi yönetmeliğini 08.10.2006 yılında hazırlayarak 26313 sayılı Resmi Gazete`de yayınlayarak yürürlüğe konmuştur. Bu yönetmelik 06.06 2009 tarihinde bir çok maddesi değiştirilmek suretiyle bugünkü halini almıştır. Genel Kurulumuzun değerli üyeleri, 1992 yılında Rio`da düzenlenen BM Yeryüzü Zirvesi`nde ``Sürdürülebilir Kalkınma`` tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmiş ve bu hedefe ulaşmasına yönelik ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan ``Gündem 21`` başlıklı belge ve tüm BM üyesi ülkelerce kabul edilmiştir. Gündem 21`in 28. bölümünde tüm yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik katılımcı eylem planlaması niteliğindeki``Yerel Gündem 21`` girişimleri başlatmaları ve desteklemeleri karara bağlanmıştır.

Belediye Başkanlığına adaylığım sürecinden itibaren kent konseyinin Manavgat`ta kurulması işlerlik kazanması en temel hedeflerimden birisi olmuştur. Çağdaş yerel yönetimlerin temelinde kamu kuruluşları yerel yönetimler ve sivil toplum üçgeninde yerel karar alma süreçlerini geliştirerek ve zenginleştirerek Türkiye`de yeni bir yerel yönetim modelinin geliştirilmesinin sağlamasının zorunluluk olduğunu savundum. Bu modelin merkezinde kent konseylerinin yer aldığı gerçeği unutulmamalıdır,``Yaşadığı kentine sahip çıkma``,``Aktif Katılım`` ve ``Çözümde ortaklık`` ilkeleri bütünlüğünde kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan en önemli ortaklık yapısı siz de takdir edersiniz ki kent konseyindedir. Seçimlerden hemen sonra siyasi tansiyonun düşmesi ve seçim atmosferinin dağılması sürecinde bir zaman dilimine ihtiyaç vardı. Birlik ve bütünlüğün sağlanması,``Hemşehrilik temel hedefinin`` öne çıkmasının ilk defa kurulacak kent konseyine yön vermesi gerektiğinden bu oluşumu siyasi atmosferin yüksekliğini sürdürdüğü bir döneme feda etmek istemedim. Ancak herkesin bildiği yaşadığım olumsuz süreç nedeniyle kent konseyi oluşumu ne yazık ki bugüne kalmıştır. İnşallah kentin geleceğine şekil verecek çok önem verdiğim kent konseyi bugünkü genel kurul toplantısı yürütme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi kent konseyi başkanının seçimini yapmak suretiyle ilk toplantımızı tamamlayacak ve kent konseyi çalışmalarımıza start vereceğiz. Kent konseyi yönetimimiz kent konseyi genel sekreteri görevlendirilecek. Kuracağı kadın ve gençlik meclisinin seçecekleri başkanlarını da yürütme kuruluna dahil etmek suretiyle faaliyetlerine başlayacaktır. Manavgat özelinden hareketle onlarca çalışma grubu oluşacağına inanıyorum. Herkesin, herkesimin bu çalışma gruplarında gönüllü yer alacağına ve düşüncelerini aktaracağına bu çalışma gruplarının raporlarının da belediyemiz yönetim karar alma ve uygulama süreçlerine pozitif katkı sağlayacağına inanıyor ve şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum.

Benim Manavgat Kent konseyinden beklentilerim şu şekilde özetlenebilir
Öncelikle sosyal barışın zirve yapacağı kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere yer verilmesi öncülük edilmesi
Demokrasi kültürünün geliştirilmesi temel hak ve özgürlüklerin korunması farklılıklara saygı prensibinin yaşama geçirilmesi
Kentine sahip çıkma aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kentlerin yaşanılabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunulması
Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi
Kentin hak ve hukukunun korunması
Sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma saydamlık, hesap sorma ve hesap verme katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin ön planda tutulması
Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturma Katılımcı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak;
Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürü benimsemektir.

Manavgat Kent Konseyi genel kurulunun değerli üyeleri,
Birlikte düşünme; üretme ve birlikte gerçekleştirme olanağı sunan kentimiz için yaptıklarımız ve yarattıklarımızın ortak hazzını yaşama platformu olan bu oluşuma kısır tartışmalara vitrin arayışına bireysel egoların tatminine, siyasi tartışmaların arenasına feda etmeyeceğimizi, edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Belediye Başkanı olarak ben ayrımsız tüm meclis üyelerim ve belediye müdür amir ve memurları kısacası tüm belediye çalışanları yukarıda özetlediğim ilkeler doğrultusundaki kent konseyi çalışmalarını destekleyip kolaylaştıracağımızı aldığı kararların yaşama geçirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi yapıp fedakarlığı göstereceğimizi şimdiden taaahüt ediyoruz. Manavgat Kent konseyi genel kuruluna çalışmalarında başarılar diler, Kentimize bölgemize hayırlı olmasını temenni eder, genel kurul üyelerimize saygılarımı sunarım``dedi. Başkan Şükrü Sözen`in konuşmasının ardından yapılan seçimde Manavgat Kent Konseyi Başkanlığına Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hacer Sert seçildi.Manavgat Kent Konseyi asil üyeleri ise Şükrü Yıldırım, Hasan Şekerlisoy, İlhan Özden, Hayri Güngör, Metin Açıkgöz, Oykun Başar, Sibel Daralı, Aydın Öz ve Neriman Çakar`dan oluştu.