Hafta Sonu Tatili Ruhsatı Hakkındaki Düzenleme

17394 Sayılı Hafta Tatili Ruhsatı Hakkındaki Kanun Gereği Yapılan Düzenleme İle Bazı İşyerlerinin Belediyemizden Ruhsat Almaları Gerekmemektedir.

394 Sayılı Hafta Tatili Ruhsatı Hakkındaki Kanun Gereği Yapılan Düzenleme İle Bazı İşyerlerinin Belediyemizden Ruhsat Almaları Gerekmemektedir.

Yapılan düzenleme ile lokantalar,fotoğrafhaneler,kahvehaneler,fırıncılar,yalnız sebze,yaş meyve ve tütün satanlar,matbaalar,münhasıran yevmi gazete bayileri,umumi bahçeler,tiyatrolar,spor,konferans ve konser salonları,sinemalar,halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler,piyango bileti satış şubeleri,hanlar,oteller,hamamlar,liman,iskele ve istasyon,gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri,yapıcılık,tuğlacılık gibi işlerle,tütün,incir,üzüm,meyan kökü,zeytin,ağaç palamudu,susam,fındık,pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler,turistik,hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler,nalbantlar,alat ve edevatı zıraiye tamircileri ve kasapların (kasaplar için saat 13:00`a kadar)

Pazar günü işyerlerini açmaları için Belediyemizden Ruhsat almaları gerekmemektedir.