ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ İLANI

ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ İLANI

213 sayılı Vergi Usul kanunun 104.maddesinin 4.fıkrası: İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 10900,00 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilir.Hükmü gereğince,6183 Sayılı Kanun kapsamındaki belediye alacaklarının 10900,00 TL yi geçen mutad usulle tebliği sağlanamayan ödeme emirlerinin belediyemizin internet sitesinde duyurulması gerekmektedir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahsilat Şefliğince hazırlanan ilan metni; 05.05.2023 düzenleme tarihli 41.Grup 3.Kısım, 43.Grup ödeme emri yayın ilan metni yazımız ekinde sunulmuştur.

Ödeme Emri Tebliği İçin Tıklayınız.