MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

02.06.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.06.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

  1. Rauf Denktaş Köprüsünün Örnek Mahallesi tarafındaki Belediyemizce projelendirilen 12 adet balık pişirme ünitesi, 12 adet balık satış ünitesi ve 1 adet dükkanın (market) 10 yıla kadar kiralanması ve kiralama hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
  2. Antalya İli, Manavgat İlçesi, Ulukapı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
  3. Örnek Mahallesi Rauf Denktaş Köprüsü çevresinde Irmak Kenarında yer alan Ticaret kullanımlarında Meri Nazım İmar Planı'ndaki teknik hataların düzeltilmesi amacıyla hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesine sunulacak olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
  4. Örnek Mahallesi Rauf Denktaş Köprüsü çevresinde Irmak Kenarında yer alan Ticaret kullanımlarında Meri Uygulama İmar Planı'ndaki teknik hataların düzeltilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
  5. Manavgat İlçesi, Aksaz, Doğançam, Seydiler, Kızılağaç ve Karacalar Mahalleri D-400 Karayolu Çevresi 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.
  6. Aşağıışıklar Mahallesi 181 ada 1 parselde yer alan toplu işyeri alanı ile 182 ada 3 parsel arasındaki taşıt yolunun sağlık tesis alanına dönüştürülmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
  7. Side'nin tarihi kentsel dokusunu ve insanların doğa ile etkileşimini sağlamak amacıyla bitkisel proje tasarım konusunun görüşülmesi.