MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

13.10.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 13.10.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2022 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2022 Mali yılı Bütçesinin görüşülmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2022 Mali yılında uygulanacak olan Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.

4- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Ticari amaçlı işletilen Otel, Motel, Tatil Köyü, Apart Oteller ve diğer işletmelerden tahsil edilecek olan 2022 Yılı Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti tarifesinin görüşülmesi.

5- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2022 Yılı Performans Programının görüşülmesi