MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

04.01.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 04.01.2022 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.

2- Belediye Meclisinin 2022 yılı için hangi ayın izinli olup, olmayacağının belirlenmesi.

3- Belediye Meclisinin 2022 yılında yapacağı aylık toplantı gününün belirlenmesi.

4- Belediye Meclis ve İhtisas Komisyon Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Belediyemizde,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2022 yılında çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellere aylık ödenecek ücretlerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince, Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışan personellere Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti verilmesi konusunun görüşülmesi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) bendi gereğince, Belediye Başkanına Toplu Sözleşme yapma yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi.

9- Antalya İli Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi 141 Ada 39 No.lu Parsel ve Çevresi Belediye Hizmet Alanı (Canlı Hayvan Pazarı Amaçlı) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

10- Antalya İli Manavgat İlçesi Kavaklı Mahallesi 1047 Ada 1 Parsel İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11- Antalya İli Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi 102 Ada 39 No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

12- Antalya İli Manavgat İlçesi Kızılot Mahallesi 190 Ada 6 ve 7 No.lu Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

13- Antalya İli Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesi 129 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

14- Aşağıışıklar Mahallesi 186 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan 1.132,01m2'lik Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satış hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

15- Mülkiyeti Belediyemize ait Aksaz Mahallesi 141 ada 11 parsel, Çeltikçi Mahallesi 187 ada 95 parsel, Demirciler Mahallesi 132 ada 2 ve 3 parseller, Evrenleryavşi Mahallesi 314 parsel, Evrenseki (Evren) Mahallesi 732 ada 1 parsel, Hacıali Mahallesi 127 ada 2 parsel, Halitağalar Mahallesi 40 parsel, Uzunlar Mahallesi 251 ada 3 parsel ve 245 ada 1 parsel, Karacalar Mahallesi 238 ada 3 parsel, 239 ada 13 parsel, Karaöz Mahallesi 162 ada 258 parsel, Seydiler Mahallesi 108 ada 19 parsel, Sülek Mahallesi 153 ada 1 parsel, Taşağıl Mahallesi 432 ada 6 parsel, Yalçıdibi Mahallesi 170, 171, 174, 175 parseller, Yeniköy Mahallesi 137 ada 21 parsel, Yukarıışıklar Mahallesi 84 parsel no.lu taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.