BOZTEPE MAHALLESİ

Boztepe mahallesi Manavgat'a yaklaşık 20 km Alanya'ya 35 km uzaklıktadır. Kuzeyi ve doğusu ziraate elverişli arazilerle kaplı, güneyi ve batısının bir kısmı ormanllıktır. Denize uzaklığı 2-2.5 km olup, kuzeyinden başlayarak doğu, güney ve batısına kadar Alara ırmağıyla çevrilidir. Bir başka ifadeyle Alara bir yarımada şeklinde köyü çevrelemiştir. Aynı zamanda Alara çayı Alanya ile Manavgat'ın sınırıdır. Dolayısıyle Boztepe bir sınır mahallesidir.

Mahallenin tarihi çok eskilere (bazı harabelerden anlaşılmaktadır) dayanmakla beraber, Müslüman Türklerin yerleşmesi Yavuz Sultan Selim Han zamanlarına rastlamaktadır. Zira Yavuz Han Mısır'ı fethettikten sonra buralardaki ahaliyi İslami olarak eğitmek , bilgilendirmek amacıyla Mısır'dan din bilgileri getirerek görevlendirmiştir.Mahalle mezarlığındaki mezar taşları da bu bilgileri teyit eder mahiyettedir.

Mahallenin iklimi Akdeniz iklimi etkisi alanındadır.Mahallenin başlıca geçim kaynağı tarım,hayvancılık ve turizmdir.