KİRALAMA İLANI

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesinde bulunan 1 no.lu halk plajı büfesi

Büfe

20 ay

2886/45. Madde

190.000,00 TL

5.700,00 TL

25.03.2020

10.00

2

Evrenseki Mahallesinde bulunan 2 no.lu halk plajı büfesi

Büfe

20 ay

2886/45. Madde

240.000,00 TL

7.200,00 TL

25.03.2020

10.05

3

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4046 sokak no:6 adresinde bulunan büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

36.000,00 TL

1.080,00 TL

25.03.2020

10.10

4

Side (Selimiye) Mahallesi 779 ada 4 parselde bulunan kafeterya

Kafeterya

3 yıl

2886/45. Madde

1.080.000,00 TL

32.400,00 TL

25.03.2020

10.15

5

Kum mevkisinde bulunan 10.047,00m2'lik alan

10.047,00m2'lik alan

1 yıl

2886/45. Madde

21.600,00 TL

648,00 TL

25.03.2020

10.20

6

Sorkun Mahallesi 761 parsel üzerinde bulunan muhdesat

Muhdesat

3 yıl

2886/45. Madde

468.000,00 TL

14.040,00 TL

25.03.2020

10.25

7

Yukarı Pazarcı Mahallesi Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 8 no.lu WC

WC

3 yıl

2886/45. Madde

19.800,00 TL + KDV

594,00 TL

25.03.2020

10.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2020 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.