KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Kumköy Jandarma Karakolu yanındaki WC-Duş Kompleksi

WC-Duş

3 yıl

2886/45. Madde

50.400,00TL

1.512,00TL

25.04.2018

10.00

2

Side (Selimiye ) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

250.000,00TL

7.500,00TL

25.04.2018

10.10

3

Side (Selimiye ) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

250.000,00TL

7.500,00TL

25.04.2018

10.20

4

Kızılağaç Mahallesi 168 Ada 1 Parselin Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

85.000,00TL

2.550,00TL

25.04.2018

10.30

5

Manavgat Sanayi Sitesinin Batısında Zübeyde Hanım Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 2 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

102.500,00TL

3.075,00TL

25.04.2018

10.40

6

Manavgat Sanayi Sitesinin Batısında Zübeyde Hanım Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 9 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

102.500,00TL

3.075,00TL

25.04.2018

10.50

7

Atatürk Kültür Merkezinin Güney Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

125.000,00TL

3.750,00TL

25.04.2018

11.00

8

Atatürk Kültür Merkezinin Güney Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 6 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

125.000,00TL

3.750,00TL

25.04.2018

11.10

9

Cumhuriyet Meydanı'nın Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 1 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

100.000,00TL

3.000,00TL

25.04.2018

11.20

10

Cumhuriyet Meydanı'nın Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 5 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

100.000,00TL

3.000,00TL

25.04.2018

11.30

11

Manavgat Adliye Binasının Arkasında 5028 Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 1 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

75.000,00TL

2.250,00TL

25.04.2018

11.40

12

Hisar Mahallesi 1960 Ada 2 Parselin Güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan Otoparktaki ATM Noktasındaki 6 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

105.000,00TL

3.150,00TL

25.04.2018

11.50

13

Hisar Mahallesi 1960 Ada 2 Parselin Güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan Otoparktaki ATM Noktasındaki 7 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

105.000,00TL

3.150,00TL

25.04.2018

12.00

14

Side Mahallesi 211 Ada 3 Parselin Kuzeyinde Bulunan Otoparkta bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

145.000,00TL

4.350,00TL

25.04.2018

12.10

15

Kumköy Jandarma Karakolu'nun Batısında Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

130.000,00TL

3.900,00TL

25.04.2018

12.20

16

Kumköy Jandarma Karakolu'nun Batısında Bulunan ATM Noktasındaki 4 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

130.000,00TL

3.900,00TL

25.04.2018

12.30

17

Evrenseki Mahallesi 184 ada 3 parselin Güneyinde 28. Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 2 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

100.000,00TL

3.000,00TL

25.04.2018

12.40

18

Evrenseki Mahallesi 184 ada 3 parselin Güneyinde 28. Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 6 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

100.000,00TL

3.000,00TL

25.04.2018

12.50

19

Çolaklı Mahallesi 207 Ada 1 Parselin Güneyinde Turizm Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

95.000,00TL

2.850,00TL

25.04.2018

13.00

20

Çolaklı Mahallesi 207 Ada 1 Parselin Güneyinde Turizm Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 4 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

95.000,00TL

2.850,00TL

25.04.2018

13.10

21

Gündoğdu Mahallesi 206 Ada 1 Parselin Doğusunda Sahil Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

102.500,00TL

3.075,00TL

25.04.2018

13.20

22

Gündoğdu Mahallesi 206 Ada 1 Parselin Doğusunda Sahil Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 7 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

102.500,00TL

3.075,00TL

25.04.2018

13.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.