KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesi 19 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

234.000,00TL

7.020,00TL

04.04.2018

10.00

2

Evrenseki Mahallesi 23 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

360.000,00TL

10.800,00TL

04.04.2018

10.15

3

Evrenseki Mahallesi 25 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

288.000,00TL

8.640,00TL

04.04.2018

10.30

4

Evrenseki Mahallesi 26 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

324.000,00TL

9.720,00TL

04.04.2018

10.45

5

Evrenseki Mahallesi 27 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

414.000,00TL

12.420,00TL

04.04.2018

11.00

6

Evrenseki Mahallesi 30 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

313.200,00TL

9.396,00TL

04.04.2018

11.15

7

Evrenseki Mahallesi 31 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

288.000,00TL

8.640,00TL

04.04.2018

11.30

8

Evrenseki Mahallesi 32 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

360.000,00TL

10.800,00TL

04.04.2018

11.45

9

Çolaklı Mahallesi Sahil Kesiminde Bulunan 16 no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

04.04.2018

12.00

10

Çolaklı Mahallesi Sahil Kesiminde Bulunan 25 no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45. Madde

252.000,00TL

7.560,00TL

04.04.2018

12.15

11

Side Mahallesi 652 no.lu sokakta bulunan park içerisindeki büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

324.000,00TL

9.720,00TL

04.04.2018

12.30

12

Kumköy Jandarma Karakolu yanındaki WC-Duş Kompleksi

WC-Duş

3 yıl

2886/45. Madde

50.400,00TL

1.512,00TL

04.04.2018

12.45

13

A.Pazarcı Mah. 1075 sokak no:19 adresinde bulunan Yunus Emre Parkındaki büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

10.800,00TL

324,00TL

04.04.2018

13.00

14

Kızılot Mah.204 ada 1 parsel üzerinde 121/B adresinde bulunan dükkan

Dükkân

3 yıl

2886/45. Madde

18.000,00TL

540,00TL

04.04.2018

13.15

15

Boztepe Mahallesinde bulunan dükkan

Dükkân

3 yıl

2886/45. Madde

13.680,00TL

410,40TL

04.04.2018

13.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.