SİDE ANTİK KENTİ KENTSEL TASARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM

Adsız1

SİDE ANTİK KENTİ KENTSEL TASARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ

Manavgat Belediyesi, 1 yıldır süren çalışmaları neticesinde hazırladığı “Antik Side Kentsel Tasarım Projesi”ni hayata geçirmeye başladı.

Adsız

Adsız2

PROJE ODAKLARI

M1; GİRİŞ MEYDANI

Alanın kuzey doğusunda tiyatro ve agoranın güney batısında Liman Caddesi ile Çağla Sokak kesişiminde yer almaktadır. Kentin yaya bölgesinin başladığı nokta niteliğindedir.

M2; LİMAN MEYDANI

Liman bölgesinde Liman Caddesinin liman ile buluştuğu alanda yer almaktadır. Konumu itibari ile en sık kullanılan ve birçok açık hava etkinliğinin düzenlendiği alandır.

M3; VİSTA MEYDANI

Alanın kuzeyinde Turgut Reis Caddesi üzerinde yer almaktadır. Liman Caddesine Menekşe ve Zambak Sokakları ile bağlanmaktadır. Önünde yer alan iskele ve plaj alanları aktif olarak ziyaretçiler tarafından kullanılmaktadır.

M4; MERDİVENLİ MEYDAN

Alanın güneyinde daha çok konaklama tesislerinin bulunduğu alanda Barbaros Caddesi ve Menekşe sokak kesişiminde yer almaktadır.

GİRİŞ MEYDANI

Kentin karadan yaklaşımdaki giriş meydanı olarak ele alınmıştır. Yaya alan­larının başlangıcı niteliğindeki alanın çevresinde yer alan tarihi yapılar, ağaç ve peyzaj dokusu ve ticari kullanımlar alan için önemli potansiyeller olarak ele alınmış ve bu anlamda tasarım yaklaşımı çerçevesinde ön plana çıkartılmıştır.

Meydan giriş odağı niteliğinde bir alana sahip olup çevresinde birçok tarihi yapı yer almaktadır. Genel tasarım yaklaşımında insanları karşılayan bir yaklaşımla geniş açık alanlar ile beraber çevresindeki tarihi ve kültürel değerleri izlemeyi sağlayabilecek oturma ve dinlenme alanları yer almaktadır.

Adsız3

Adsız4

M2 : LİMAN MEYDANI

Kentin denizden yaklaşımındaki giriş ve karşılama meydanı olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda liman boyunca yer alan ve farklı tarihi ve kültürel alanları birbirine bağlayan kıyı güzergahı için de bir durak noktası niteliğindedir. Alan var olan potansiyelleri ve günümüzdeki kullanımı da ele alınarak açık hava etkinliklerinin gerçekleştirilebilieceği ve gün batımının da izlenebilineceği bir meydan olarak tasarlanmıştır.

Mevcut durumda tanımlı bir meydan niteliğine sahip olan alanda var olan potansiyeller kullanılarak açık hava etkinliklerinin ve rekreatif faaliyetlerin gerçekleştirildiği ikili bir meydan yaklaşımı benimsenmiştir. Bu anlamda var olan Atatürk Anıtı ve çevresi yeni peyzaj düzenlemeleri ile etkinlik alanı olarak düzenlenmiştir. Liman Caddesinin liman bölgesinde yer alan yaya güzergahı bağlandığı noktada ise oturma ve dinlenme alanları ile gölgelikler tasarlanmıştır. Alanın liman ile birleştiği noktada, vista olanakları göz önünde bulundurularak seyir noktaları tasarlanmıştır.

Adsız5

Adsız6

Adsız7

Adsız8

Adsız9

M3 : VİSTA MEYDANI

Kentin kuzey kesiminde yer alan meydan özellikle Antalya ve Beydağlarının izlenebileceği önemli bir vista noktası olarak ele alınmış ve meydan Vista Meydanı olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra alanda var olan plaj kullanımı da alanın alanın bir potansiyeli olarak ele alınmıştır.

Seyir olanağı sunan meydanın genel tasarım yaklaşımında mevcut yeşil alan dokusu korunmuştur. Alan genelinde hafif kent mobilyaları kullanılarak farklı noktalardan kullanıcılara seyir / vista olanakları sunulmuştur. Alanın her iki cephesinde kullanılan gölgelikler boyunca açık alan dinlenme alanları önerilmiştir. Alanda mevcut tarihi sur kalıntısı meydan ile arasında önerilen yeşil alan ile korunmuştur.

Adsız10

Adsız11

M4 : MERDİVENLİ MEYDAN

Kentin konaklama tesislerinin yoğun olarak bulunduğu alan taşıt kullanımına göre düzenlenmiş durumu bir sorun olarak belirlenmiş ve yaya kullanımın daha aktif olarak yer alabileceği, gölgelik alanlar, dinlenme ve oturma alanları ve yumuşak peyzaj elemanlarının tasarlandığı plaj kullanımlarının da ön plana çıkarıldığı bir meydan olarak düzenlenmiştir.

Alanın doğusundan denize açılım temel yönlendirici etken olarak benimsenmiş, ve mevcut anıtsal ağaç odak noktası olarak alınmıştır. Doğuda Lale Sokak’ın Nergiz Sokak ile buluştuğu noktanın vista potansiyeli değerlendirilmiş ve meydanın denize açıldığı nokta olarak ele alınmıştır. Mevcut eğimin düzenlenmesi ve oturma duvarları ile birleştirilmesiyle bir amfi meydan bakış açısı getirilmiştir. Güneyde mevcut bulunan ağaçların oluşturduğu termal konfor, meydanın kuzey cephesindeki bina önlerinde yerleştirilen gölgeliklerle tüm meydana genişletilmiştir.

Adsız13

Adsız14

Adsız15

Adsız16

Adsız17

ANTİK ÇAĞ YER DÖŞEME DESENLERi

Adsız18 Adsız19

Tasarım olarak zeminde serbest boylarda, dikey ve yatay uygulama yapılarak aynı malzemenin faklı yüzey işlemleri ile yapılacak döşeme, antik çağlardaki döşeme desenine atıfta bulunacaktır.

Traverten taşının açık ve koyu tonlarının seçilmesi mimari dokular ile uyumu için tanımlı bir genel mekan oluşmasını sağlayacaktır.

Adsız20