2022 Yılı Meclis Kararları

OCAK AYI MECLİS KARARLARI

ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

MART AYI MECLİS KARARLARI

NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

MAYIS AYI MECLİS KARARI

HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

TEMMUZ AYI MECLİS KARARI