2011 Yılı Meclis Kararları

Meclis Kararları 2011

Ocak Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-1- 1 Denetim Komisyonuna üye seçilmesi..pdf
MEC-2011-1- 2 Belediye Meclisnin 2011 yılında izinli sayılacağı ayın belirlenmesi.pdf
MEC-2011-1- 3 Belediye Meclisnin 2011 yılında yapacağı toplantı gününün belirlenmesi..pdf
MEC-2011-1- 4 Belediye Meclis ve İh.Kom.Üyelerine Huz.Haklarının belirlenmesi..pdf
MEC-2011-1- 5 04.10.2010 tarih ve 69 sayılı Bel.Meclisi kararının tashihi..pdf
MEC-2011-1- 6 Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması..pdf
MEC-2011-1- 7 Y.Hisar Mahl.2 ada 33 ve 34 par.plan tadilatının komisyona havale edilmesi..pdf
MEC-2011-1- 8 Hisar Mahl.733 ada 606 par.82.02 m2.miktarındaki bel.his.satışının görüşülmesi..pdf

Şubat Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-2- 9 Araç ve İş Makinesi alımıile ilgili İller Bankasından kredi talebi kararının 2011 yılı için yeni.pdf
MEC-2011-2- 10 Zabıta ve İtfaiye Personeli maktu fazla mesai bedelinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-2- 11 2011 Yılı içerisinde İlçemizde düzenlenecek Oryantiring Yarışmasına Belediyemiz bütçesinden yar.pdf
MEC-2011-2- 12 Uluslara arası 5. Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu yarışması için Side-Tuder'e yardım yapılması..pdf
MEC-2011-2- 13 Yukarı Hisar Mah.2 ada 33 ve 34 parsellerin plan tadilatının görüşülmesi..pdf
MEC-2011-2- 14 Gündemin 6. ve 7. maddelerinin daha sonraki toplantılarda görüşülmek üzere gündemden çekilmesi..pdf
MEC-2011-2- 15 Y.Pazarcı Mah.137 ada 72 par.Kız Teknik ve Meslek Lisesi çekme mesafesi konusunun görüşülmesi...pdf
MEC-2011-2- 16 02.07.2010 tarih ve 2010-8-5 say.kararında belir.Gayri Sıhhi İş.süre uzatımının yeniden görüşül.pdf

Mart Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-3- 17 Yayla Mah.189 ada 2 parselde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anaokulu talebi için plan t.pdf
MEC-2011-3- 18 Akdeniz Elk.Dağ.A.Ş.Antalya İl Müd.Manavgat İlçe Merkezi yenilenmesi için trafo yeri talebi..pdf
MEC-2011-3- 19 Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif araç satın alınması..pdf
MEC-2011-3- 20 Orman Vasıflı arazilerden geçen terfi hattı ve su depoları yerinin tahsisi için Bel.Başkanına y.pdf
MEC-2011-3- 21 Ulukapı 16 parselde 8 metrelik servis hattı kamulaştırılma yapılması..pdf
MEC-2011-3- 22 Devlet Hastanesi,Şelale ist.giden min.koop.gidiş güzergahının yedinden belirlenmesi..pdf

Nisan Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-4-23- 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katibi Seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-24- 2 Adet Encümen Üyesi Seçimi..pdf
MEC-2011-4-25- 2 Adet Meclis Başkan Vekili seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-26- Plan ve Bütçe Komisyonuna üyesi seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-27- İmar Komisyonuına üye seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-28- Maliye Bakanlığından izin alınması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi..pdf
MEC-2011-4-29- 2010 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.pdf
MEC-2011-4-30- 2010 Yıllı Denetim Raporunun görüşlülmesi..pdf
MEC-2011-4-31- Ön ödemeli kartlı sistem su sayacı uygulaması sistemine geçilmesi..pdf
MEC-2011-4-32- İtfaiye Müdürlüğüne muhtelif araç satın alınması..pdf
MEC-2011-4-33- A.Pazarcı Mah.269 ada 39 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-4-34- Şelale Mah.971 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-4-35- Katı Atık Toplama ve Bertaraf bedellerinin taksit sayısı ve dönemlerinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-4-36- Ataması yapılan Başkan Yardımcısının atamasına ilişkin Meclise bilgi verilmesi..pdf

Mayıs Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-5-37- 2010 Yılı İdare ve Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Hesabının görüşülmesi..pdf
MEC-2011-5-38- 47. Cumhurbaşkanlığı Uluslar arası Bisiklet Turu'na maddi katkı yapılması..pdf
MEC-2011-5-39- Bahçelievler Mah.1075 ada 14 ve 15 parsellerde plan değişikliği..pdf
MEC-2011-5-40- Y.Pazarcı Mah.1245 ada 1 ve 14 parsellerde plan değişikliği..pdf
MEC-2011-5-41- Y.Hisar Mah.2 ada 33 ve 34 parsellerde plan değişikliği..pdf
MEC-2011-5-42- Milli Egemenlik Mah.1717 ada 8 parselde hisse satışı..pdf
MEC-2011-5-43- Başarılı Sporculara ödül verilmesi..pdf
MEC-2011-5-44- Örnek Mahallesine Salı günü kurulan semt pazarının Çarşamba günü kurulması konusunun görüşülmes.pdf
MEC-2011-5-45- Demokrasi Bul.bitişik Nizan _C4_ olarak imar planının yenilenmesi..pdf

Haziran Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-6-46- Başarılı Sporculara ödül verilmesi..pdf
MEC-2011-6-47- A.Işıklar Köyü 1072 Par.Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Servis İst.Plan tadilatı..pdf
MEC-2011-6-48- Hisar Mah.1663 ada 2 parseldeki Belediye Hissesinin Özel İdare Müd.tahsisinin yapılması için ye.pdf
MEC-2011-6-49 ALMİÇ'e üye seçilmesi..pdf

Temmuz Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-7-50 Belediye Başkan Vekili Seçimi..pdf
MEC-2011-8-51 Gürültü ve Gürültü Kirliğili yaratacak işyerlerinin çalışma saatlerinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-8-52 İller Bankası A.Ş.den alınan kredi talebine verilen yetkinin yeniden verilmesi..pdf
MEC-2011-8-53 Sorgun Mah.2356 ada 3 parselde belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-8-54 Sorgun Mah.2352 ada 3 parselde belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-8-55 Antalya-Manavgat Ulualan Mevkii Orman Yangın Üssü için plan tadilatı..pdf

Eylül Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-9-56 İhtiyaç sahibi öğrrencilere çanta,forma,ayakkabı vb.ihtiyaçlarının karşılanması..pdf
MEC-2011-9-57 Fatma TAŞ ve Arkadaşlarının Kadın Karuma ve Geliştirme Evi için verecekleri arsaya ilişkin şartl.pdf
MEC-2011-9-58 Su ve atıksu inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması..pdf
MEC-2011-9-59 Bahçelievler Mah.1010 ada 1 parselde 1-1000 ölçekli U.İ.P.değişiklik teklifi..pdf
MEC-2011-9-60 Örnek Mah.1160 ada 3 parselde 1-1000 ölçekli U.İ.P.değişiklik teklifi..pdf
MEC-2011-9-61 Kasaplar Mah.1391 ada 13 parselde 1-1000 ölçekli U.İ.P.değişiklik teklifi..pdf
MEC-2011-9-62 Milli Egemenlik Mah.Türk Beleni Orman kuzey sınırında kalan yolun düzenlenmesine ilişkin 1-1000.pdf
MEC-2011-9-63 Mimar Sinan Mah.Hasan Ali Yücel Cad.ile Oymapınar Cad.arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesin.pdf
MEC-2011-9-64 Y.Hisar Mah. 511 ada'nın doğusunda kalan yola ilişkin düzenlenen plan değişikliği teklifi..pdf
MEC-2011-9-65 Demokrasi Bulvarı üzeri yapı Nizami değişikliği amaçlı plan tadilatı teklifi..pdf
MEC-2011-9-66 Sorgun Titreyengöl Mevkii 2352 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-67 Sorgun Titreyengöl Mevkii 2356 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-68 Sorgun Mah.1731 ada 1 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-69 Sorgun Mah.1735 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf

MEC-2011-9-70 Mimar Sinan Mah.801 ada 4 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-71 Şelale Mah.971 ada 21 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-72 5 Yıllık İmar Programının görüşülmesi..pdf
MEC-2011-9-73 04.07.2011 tarih ve 52 sayılı meclis kararının düzeltilmesi..pdf
MEC-2011-9-74 Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü..pdf
MEC-2011-9-75 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. mad.Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi..pdf

Ekim Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-10-76 2012 Yılı Bütçesinin meclise sunulması..pdf
MEC-2011-10-77 2011 Yılı Tarifesinde alınan 02.12.2010 tarih ve 81 sayılı mec.kar.İmar Harlarının yeniden düze.pdf
MEC-2011-10-78 Kasaplar Mah.,Kavaklı Mah.ve Şelale Mah.parklara isim verilmesi..pdf
MEC-2011-10-79 Çeltikçi 145 ada 1 parselde Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu yapılması için plan deği.pdf
MEC-2011-10-80 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. mad.Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-10- 81 2011-2012 Yılı Okul Taşıtı Güzergah Özel İzin Belgesi Harçlarının belirlenmesi..pdf
MEC-2011-10- 82 Yayla Mah.2520 Sokağa Yusuf ALTUNAY isminin verilmesi..pdf
MEC-2011-10- 83 MOBESE Sistemi için yardım yapılması..pdf
MEC-2011-10- 84 İtfaiye Teknesi alınması..pdf

Kasım Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-11- 85 2012 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-11- 86 Y.Paz.Mah.2266 adada Kültür Parkı ve Spor Tesisi Alanı yapılması amaçlı imar planı değişikliği.pdf
MEC-2011-11- 87 Mimar Sinan Mah.988 ada 10 par. ile Yayla Mah.1890 ada 9 par.imar planı değişikliği tellifi..pdf
MEC-2011-11- 88 Sorgun Mah.1722 ada 5 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-11- 89 Yayla Mah.978 ada 10 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-11- 90 Hisar Mah.800 ada 6 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf

Aralık Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-12- 91 2011 Yılı Bütçesinden ödenek aktarılması..pdf
MEC-2011-12- 92 2012 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-12- 93 İçme Suyu Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-12- 94 İlan ve Reklam Vergisi Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-12- 95 Çevre Temizlik Vergisi Gurup Tarifesinin VE 2464 Sayılı Bel.Gel.Kan.yap.değ.alt ve üst sırırla.pdf
MEC-2011-12- 96 2012 Yılı Performans Programının görüşülmesi..pdf