2010 Yılı Meclis Kararları

Meclis Kararları 2010

Ocak Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-1- 1 Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.pdf
MEC-2010-1- 2 Belediye Meclisnin 2010 yılında izinli sayılacağı ayın belirlenmesi.pdf
MEC-2010-1- 3 Belediye Meclisnin 2010 yılında yapacağı toplantı gününün belirlenmesi.pdf
MEC-2010-1- 4 Belediye Meclis ve İh.Kom.Üyelerine Huz.Haklarının belirlenmesi.pdf
MEC-2010-1- 5 Geçici İşçi vize işlemi.pdf
MEC-2010-1- 6 Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması.pdf
MEC-2010-1- 7 02.09.2009 tarih ve 2009-9-4 sayılı kararın tashihi.pdf
MEC-2010-1- 8 Yukarı Mah.1937 ada 1,3,4,5.. par.1932 ada 11,12 par.muh.par.ticaret talebi.pdf
MEC-2010-1- 9 Manavgat Devl.Hast.al.kalan 1117 ada-1 pars.emsal değişikliği talebi.pdf
MEC-2010-1- 10 Bazı işyerleinin şehir dışına alınması.pdf
MEC-2010-1- 11 A.Pazarcı Mah.Eski Bel.Sarayının kaldırıldığı alanda plan tadi.pdf

Şubat Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-2-1 Zabıta ve İtfaiye Personelinin 2010 yılı fazla mesai ücr.belirlenmesi.pdf
MEC-2010-2-2 Yayla Mah.189 ada 2 par.(Eski Hapishane) yeşil alan olarak plan tad.tek.pdf
MEC-2010-2-3 Kasaplar Mah.1 ada 110 par.(İ.Ö.Alanı) plan tadilatı yapılması teklifi.pdf
MEC-2010-2-4 İmar planı plan notlarının 13. maddesinde değişiklik yapılması.pdf
MEC-2010-2-5 İmar düzenlemesi çalışmaları yapılması için komisyon oluşturulması.pdf
MEC-2010-2-6 Çevre yolu ve San.kavş.düzenleme çalışm.yapmak için kom.oluşturulması.pdf

Mart Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-3-1 Tarihi Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi.pdf
MEC-2010-3-2 Belediye Boğaz Otel bütçe içi işletmesinde ünvan ve yetkili değişikliği.pdf
MEC-2010-3-3 Belediye Başk.nınTurizm Fuarı Kat.yurt dışına gitmesi kon.görüşülmesi.pdf

Nisan Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-4-1 2 Adet Encümen Üyesi Seçimi.pdf
MEC-2010-4-2 Plan ve Bütçe Komisyonuna üyesi seçilmesi.pdf
MEC-2010-4-3 İmar Komisyonuına üye seçilmesi.pdf
MEC-2010-4-4 2009 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.pdf
MEC-2010-4-5 2009 Yıllı Denetim Raporunun görüşlülmesi.pdf
MEC-2010-4-6 Sözleşmeli Mimar ve Mühendis çalıştırılması.pdf
MEC-2010-4-7 2010-2-2 say.Kararla.189 ada 2 par.plan tad.yapılan itirazların görüşülmesi.pdf
MEC-2010-4-8 Uluslararası 4.Manavgat Dağ Bisikleti Maraton.katılan sporculara ödül verilmesi.pdf
MEC-2010-4-9 Belediye Meclisi'nce alınan 02.12.2009-12-1 sayılı karar.yeniden görüşülmesi.pdf

Mayıs Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-5-1 2009 Yılı İdare ve Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Hesabının görüşülmesi.pdf
MEC-2010-5-2 Aile Mezarlığı Fiyat tarifesinin görüşülmesi.pdf
MEC-2010-5-3 Boğaz Oteli ve Müştemilatlarına uygulanacak tarifelerin görüşülmesi.pdf
MEC-2010-5-4 Örnek Mah.1193 ada 7 parselde 1-1000 ölçekli plan tadilatı teklifi.pdf
MEC-2010-5-5 Şelale Mah.823 ada 23 parseldeki belediye hissesinin satışı.pdf
MEC-2010-5-6 Evrenköy 122 ada 1 par. kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi.pdf

Haziran Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-6-1 Kültür ve Tabiat Var.Kor.Bölge Kur.III. Derece Ark.Sit.Al.nın Planlara işlenmesi.pdf
MEC-2010-6-2 Bahçelievler Mah.31L-3A paf.park ve oyun alanın-TemalıPark ve Gençlik Merk.yapı.pdf
MEC-2010-6-3 Salkımevler Mah.Toplu Konut Böl.1-5000 ve 1-1000 Ölç.plan tadilatı teklifi.pdf
MEC-2010-6-4 Yukarı_Şelale_Mah.841 ada 7 par.Y.Paz.Mah.2037 ada 3 par.belediye his.satışı.pdf
MEC-2010-6-5 Kızılağaç Köyü 226 parselin pazar yeri olarak kullanılma talebi.pdf
MEC-2010-6-6 Sorgun Mah.deki pazarın Pazar gününe alınması talebi.pdf
MEC-2010-6-7 Örnek Mahallesine meyve ve sebze satışı üzerine semt pazarı kurulması talebi.pdf
MEC-2010-6-8 Herford Belediyesinin daveti üzerine Herford Şehrine gidilmesi.pdf
MEC-2010-7-1 Belediye Başkan Vekili Seçimi.pdf

Temmuz Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-8- 1-a- 5281 Sayılı Kanunun 17. maddesine göre biletle girilmeyen yerlere ilişkin Eğlence vergisinin.pdf
MEC-2010-8- 1-b- Lunaparklardan v.b. yerlerden alınan günlük ücretlerin belirlenmesi..pdf
MEC-2010-8- 2 2009-12-1-a sayılı Mec.Kararı ile alınan Hazır Beton Pom.Başı ibaresi yer.işgal edilen alanın be.pdf
MEC-2010-8- 3 Sanayi Mah.Küçük San.Sit.Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Trafo yeri plan tadilatı..pdf
MEC-2010-8- 4 Şelale Mah.831 ada 1 par.Sosyal ve Kültürel Tes.Al._Öğrenci Yurdu_ olarak plan tadilatı..pdf
MEC-2010-8- 5 Gayrı Sıhhi İşyerleri taşınması ile ilgili süre uzatımı..pdf
MEC-2010-8- 6 Kızılağaç Köyünde kurulan pazarın Çarşamba gününe alınması..pdf
MEC-2010-9- 58 Salkımevler Mah.Toplu Konut Böl.Beleidye Meclisince alınan 2010-6-3 sayılı karara yapılan itira.pdf

Eylül Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-11- 68 2010-2011 Yılı Okul Taşıtı Güzergah Özel İzin Belgesi Harçlarının belirlenmesi..pdfMEC-2010-10- 60 İlçemiz Kavaklı Mah. 1960 Ada 1 par. 1-5000 ve 1-1000 ölçekli plan tadilatı..pdf
MEC-2010-10- 61 İlçemiz Y.Pazarcı Mah. 2030 Ada 9 par. 1-5000 ve 1-1000 ölçekli plan tadilatı..pdf
MEC-2010-10- 62 İlçemiz Eski Hisar Mah. 1418 Ada 2,3,4,5 par. 1-5000 ve 1-1000 ölçekli plan tadilatı..pdf
MEC-2010-10- 63 İlçemiz Pazarcı _Y.Pazarcı_ Mah. 1975 Ada 9 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2010-10- 64 Evrenköy 205 ada 1 parsel sayılı Turistik Tesis Arsasının 30 yıla kadar kiralanması..pdf
MEC-2010-10- 65 Hisar Mahallesinde 2-B çalışması için 6 adet bilirkişi seçilmesi..pdf
MEC-2010-10- 66 Sorgun Mahallesinde 2-B çalışması için 6 adet bilirkişi seçilmesi..pdf

Ekim Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-11- 67 2011 Yılı Bütçesinin meclise sunulması..pdf
MEC-2010-11- 68 2010-2011 Yılı Okul Taşıtı Güzergah Özel İzin Belgesi Harçlarının belirlenmesi..pdf
MEC-2010-11- 69 Alış-Veriş Merkezlerine _AVM_ sınırlama getirilmesi..pdf
MEC-2010-11- 70 Sorgun Mahallesinde 2-B çalışması için 2 adet bilirkişi seçilmesi..pdf
MEC-2010-11- 71 Belediyemize araç ve iş makinesi alımı konusunun görüşülmesi ve encümene yetki verilmesi..pdf
MEC-2010-11- 72 Tekne İmal ve Çekek yeri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması..pdf

Kasım Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-12- 73 2011 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi.pdf
MEC-2010-12- 74 02.09.2010-62 sayılı B.M.Kararı ile Eski Hisar Mah.1418 ada 2,3,4,5 par.plan tadilatı teklifi..pdf
MEC-2010-12- 75 Yukarı Mahalle 1942 ada 1 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2010-12- 76 İmar Planı,plan notlarının 18 _g_ maddesi ve Tip İmar Yön.10.maddesi gereği binaların dış görü.pdf
MEC-2010-12- 77 İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt işinin İller Bankasına yaptırılması..pdf
MEC-2010-12- 78 MOBESE Sistemi için yardım yapılması..pdf
MEC-2010-13- 79 Belediyemize Hastane yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müd.tarafından tahsisli Emek Mah.1766 ad.pdf

Aralık Ayı Meclis Kararları

MEC-2010-14-80 2010 Yılı Bütçesibden ödenek aktarılması..pdf
MEC-2010-14-81 2011 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2010-14-82 İçme Suyu Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2010-14-83 İlan ve Reklam Vergisi Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2010-14-84 Çevre Temizlik Vergisi Gurup Tarifesinin VE 2464 Sayılı Bel.Gel.Kan.yap.değ.alt ve üst sırırlar.pdf
MEC-2010-14-85 Araç ve İş Makinesi alımı işi için İller Bankasından kredi alınması konusunun görüşülmesi..pdf
MEC-2010-14-86 Stratejik Plan Revizyonu..pdf
MEC-2010-14-87 2011 Yılı Performans Programının görüşülmesi..pdf
MEC-2010-14-88 Kasaplar Mah.1258 ada 1 ve 15 par.imar planı tadilatının İmar Komisyonuna havale edilmesi..pdf
MEC-2010-14-89 Engelliler için umumi tuvalet ve park yapılması..pdf

Adobe Acrobat ReaderDokümanları açabilmeniz için Adobe Reader®''ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Adobe Reader®'ı indirmek için tıklayınız.