Başkanımızın Turizm Haftası Mesajı

9

Belediye Başkanımız Şükrü Sözen; "Büyük bir aşkla, bağlı olduğumuz, adeta açık hava müzesi ve cennet görünümündeki Manavgat´ımızda turizm potansiyelini iyi şekilde değerlendirmek ve dünya turizm gelirlerinden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için gereken gayreti göstermenin bilinci içindeyiz" dedi.

Bilgi ve iletişim çağının yaşandığı, kültürler arası etkileşimin arttığı günümüzde TURİZM, farklı kültürlerin farklı topraklarda bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik alanı olarak önem kazanmaktadır.

Ülkemiz açısından turizmin öneminin hepimiz bilincindeyiz. Özellikle günümüz ekonomik şartlarında; Turizmin gerek bölgemizde gerekse ülkemiz genelinde istihdama, ekonomiye sağladığı katkı bir kat daha önem kazanmıştır. Bu nedenle turizme sahip çıkma gereği sizlerin olduğu kadar yerel yönetimlerin de öncelikli görevidir.

Binlerce yıllık tarihsel ve kültürel zenginlikler ile Manavgat Irmağı gibi doğal güzelliklere sahip olan Manavgat’ımız, kış turizmine de yatkınlığı, konuksever insanları, kaliteli hizmet anlayışı ve konaklama tesisleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.

Büyük bir aşkla, sevdayla bağlı olduğumuz, adeta açık hava müzesi ve cennet görünümündeki Manavgat´ımızda bu potansiyeli, en iyi şekilde değerlendirmek ve dünya turizm gelirlerinden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için her türlü gayreti göstermenin bilinci içindeyiz

Bu gayretler ile ilgili çalışmalarımız göreve gelmemizle birlikte artarak devam etmektedir. Kentte turizmle ilgili alt yapı çalışmaları büyük bir titizlikle ve hızla yürütülmektedir.

İnsana ve çevreye duyarlı turizm politikalarının geliştirilmesi, kalkınma çabalarının, doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerimizin korunarak sürdürülmesi, eksiklerimizin giderilmesi, turizm etkinliklerinin çeşitlendirilerek tüm seneye yayılması, turizm alanındaki hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

Manavgat Belediyesi olarak öncelikli amacımız içinde yaşamaktan zevk aldığımız bir Manavgat’ı yaratmaktır. Bizlerin rahatça ve huzurla yaşadığı kentimizde, turizm hareketliliğinin de artacağı inancındayız.

Kentimizi güzelleştirmek için önümüzdeki günlerde bir adım daha atarak “Irmak Kıyısı Kordon Caddesi Rekreasyon Alanı Projesi” için ilk kazmayı vurarak Temmuz ayında bu alanı faaliyete geçireceğiz. Yerli ve yabancı turistlerimiz içinde gezmekten zevk alacakları bir alana daha bu şekilde kavuşmuş olacaktır.

Turizm anlayışımızda Manavgat’ı Sorgun, Kızılağaç ve Titreyengöl’üyle bir bütün olarak düşünmek ve her birini Manavgat’ın markası oluşturacak şekilde değerlendirerek hizmet götürmek yatmaktadır.

Manavgat Belediyesi olarak hizmet gücümüzün büyük kısmını, direkt olarak bölgenin sorunlarının giderilmesi konusunda kullanıyoruz. Bölgenin mevcut sorunları ana başlıklar halinde; su, kanalizasyon, çevre düzeni, dereler ve güvenlik gibi sorunlardır. Bu hususlarla ilgili olarak ekiplerimiz çözüm noktasında gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Turizm bölgelerimizin en büyük sorunlarından birisi de arıtma tesisinin faaliyette olmamasıydı. MATAB olarak sahillerimizin korunması için arıtma tesisinin ihalesini yaparak hızla işe başladık. Arıtma tesisimizi sezon içinde faaliyete geçireceğiz.

Bölgede bulunan otellerimizin kendi sınırları içerisinde güzelliği tartışılmaz boyuttadır. Ancak otel dışında kalan alanlarımızın da Turizm Markası olma hedefiyle örtüşen çizgide olması gerekmektedir.

Bu bağlamda hedeflenen Manavgat Markası için gerekli adımlar belediyemizce atılmaktadır. Bizim belediyecilik anlayışımızda mücaviri ayrı mahalleyi ayrı tutmak yoktur. Yerli ve yabancı turistlerimizin rahatı için bölgenin temizlik ve haşere mücadelesinde de yine MATAB ve Manavgat Belediyesi olarak hızla çözümler üretilmektedir.

Ülkemizin ve Manavgat’ımızın bir bütün olarak tanıtılması için de yurt içinde ve dışındaki fuarlarda elimizden geleni yapmaktayız. 17–22 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız festivalimizin de Manavgat’ımızın ulusal ve uluslar arası alanda tanıtılması ve turizm canlılığı getirmede büyük etkisi olacağı inancındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle bir Turizm Haftasında daha vatandaşlarımızı imkanları ölçüsünde turizm etkinliklerine katılmaya, ülkemizin ve Manavgat’ımızın her köşesini görmeye ve tanımaya çağırıyorum…

Şükrü SÖZEN
Manavgat Belediyesi Başkanı