MANAVGAT BELEDİYESİNDEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

7K4A8818
MANAVGAT BELEDİYESİNDEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Değerli hemşehrilerim; Manavgat Belediyesi hizmet sürecimizde, her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olduk, çalışanlarımız arasında hiç bir ayrım ve ayrıcalık uygulamadık.

Emeğe, ekmeğe ve alın terine gösterdiğimiz saygıdandır ki, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, çalışanlarımızın hiç birini, gerekçesiz olarak işten çıkarmadık. Tek bir kişiyi bile ötelemedik.

Ancak son 2 gündür kamuoyunda, taşeron kadrolardan işçi statüsüne geçirdiğimiz işçilerimizden bazılarının haksız yere işten çıkarıldığı yönünde, asılsız, altlığı bilinmeden yapılan yanlış yorumlar yer almaktadır. Aynı konu, bazı kendini bilmez kişiler tarafından siyasi polemik konusu yapılmaya çalışılmaktadır.

Aynı yapılar, yasalar ve yönetmeliklerle yürütülen Manavgat Belediyesi’nin kurumsallığına da leke sürmeye çalışmaktadır.

Belediyemizden 48 işçimizin çıkarılmasıyla ilgili konu şöyledir.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak’ta tebliğ edilen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediyemize hizmet eden 1450 taşeron işçimizin tamamı, hiçbir ayrım yapılmadan işçi statüsüne geçirilmiştir.

İşçi Statüsüne geçme şartlarından biri olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları ilgili tebliğ gereğince, 12.01.2018 tarihinde Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş ve gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının bir kısmı 30.03.2018 tarihi itibari ile sonuçlanmıştır. Bu tarihe kadar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlanmayan personeller de diğer personeller ile birlikte Devlet Personel Başkanlığının 30.03.2018 tarih ve E.2251 sayılı Genelgesi gereğince 01.04.2018 tarihinde, Belediyenin şirketi olan Melas İnş.Tur.Taş.Tic.A.Ş. bünyesinde işe başlatılmıştır.

İşçi Statüsüne geçirilen işçilerin, Tebliğ’in 30. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7 ve 8. Alt bentlerinde aranan şartları taşıması gerekmektedir. Belediyemizce 01.04.2018 tarihinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlanmadan işçi statüsüne geçirilen bazı işçilerin, Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden olumsuz gelmiştir.

Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz gelen 48 işçinin iş sözleşmesi, 26.09.2018 tarihinde, Tebliğin 41. Maddesinin 3. Fıkrası “İşçi Statüsüne geçirilen işçilerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin istihdamına son verilir” hükmü gereğince fesih edilerek görevlerine son verilmek zorunda kalınmıştır.

Bu durum, inisiyatif kullanılacak bir durum olmayıp, Bakanlığın, yasaların ve mevzuatların gereğidir ve kesinlikle eleştiriye açık değildir.

Manavgat’a hizmet yolunda omuz omuza çalıştığımız ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı işten çıkarmak zorunda kaldığımız tüm arkadaşlarımıza hizmetleri için Manavgat halkımız adına teşekkür ederim.

Kamuoyuna Saygılarımla…

Şükrü SÖZEN

Manavgat Belediye Başkanı

7K4A8825