Başkan Sözen`den İnsan Hakları Haftası Mesajı

19Her birey,hayata geldiği andan itibaren evrensel ve yasal güvenceleri olan temel hak ve özgürlüklere sahip olma,toplumsal değerler ışığında barış içinde yaşama hakkına sahiptir.

Dünya üzerindeki bütün acıların, yıkımların temelinde bu prensiplerden, yani sevgiden,saygıdan,hoşgörüden, yardımseverlikten,vicdan duygusundan uzaklaşmaları yatmaktadır.Bu temel haklara öncü olarak gösterilebilecek milletimiz,bu inanç ve değerlerine sarıldıkça,milletler içerisinde yükselmiştir ve bundan sonra da böyle olacaktır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ülkemiz,ilk onaylayan ülkeler arasında yer almıştır.

Temel insan haklarımızdan olan yaşama,özgürlük,güvenlik,özel yaşamın gizliliği ve dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü,kanun önünde eşitlik,seçme seçilme ve birçok sahip olduğumuz hak vazgeçilemez haklarımızdır.Ancak içinde yaşadığımız 21.yüzyılda dahi, suçlarının ne olduğunu bilmeden tutuklanarak özgür yaşam hakları ellerinden alınan insanlarımız var. İstismara uğrayan çocuklarımız,dayak yiyen şiddet gören,sebepsiz yere öldürülen kadınlarımız var.Tüm bunlar insan haklarının hala istenen seviyede olmadığının göstergesidir.Bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye`de Manavgat`ımızda sevgi, saygı,hoşgörü,birlik,beraberlik, yardımseverlik ve vicdan duygularına insan hakları çerçevesinde özellikle bugünlerde daha fazla sarılmaya ihtiyacımız vardır.

Manavgat`ımız büyük bir ailedir.Ben ve ilçede yaşayan her fert,bu büyük ailenin parçası ve kardeşidir.Manavgat,kardeşliğin,barışın,dayanışmanın,haklara saygının diğer bölgelere oranla kat kat fazla yaşandığı,Türkiye`ye örnek olacak bir bölgedir.Köklerimizden bize miras kalan geleneklere sahip çıkan,insan haklarına saygılı,paylaşımcı bir ilçenin Belediye Başkanı olmaktan onur ve gurur duymaktayım.Bizlerin görevi bu geleneklerimizi gelecek nesillere aşılamaktır.

Manavgat Belediyesi olarak ``Önce insan ve insan haklarına saygıyı temel alan`` bir anlayış ile halkın belediyeye katılımını sağlayarak,hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.Halk Günü uygulamaları ve gençlerimize yönelik Gençlik Merkezi`nin hayata geçirilmesi,halkımızın daha fazla insan haklarına ``İnsan Merkezli, Haklara Saygılı Sosyal Belediyecilik`` ilkemiz gereği ürettiğimiz projelerimizin başlangıcını oluşturmaktadır.Maddi imkansızlıkları nedeniyle insanca yaşama hakkı sınırlı düzeyde olan vatandaşlarımıza yine sosyal belediyeciliğimizin gereği sahip çıkmaktayız.Huzurevi,Kadın Sığınma Evi gibi tüm projelerimiz, yine insanlarımızın refah ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak içindir.

Bundan sonraki hizmetlerimizde de, insan odaklı,haklara saygıyı temel alan çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.Manavgat`ın dört bir köşesine hizmetlerimiz eşit bir anlayışla,kesintisiz bir şekilde ulaştırılacaktır.Belediyemizden eksiksiz,kesintisiz hizmet almak tüm vatandaşlarımızın da hakkıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle,insanı ve mutluluğunu esas alan bir gelecek inancıyla,başta Manavgat halkı olmak üzere 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününü kutlarım.

Şükrü SÖZEN
Manavgat Belediye Başkanı