Sorgun Ormanı Koruma Amaçlı İmar Planı

1

Sorgun Ormanı 1.Derece Doğal Sit AlanıKoruma Amaçlı İmar Planı 2. Halk Toplantısı

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Sorgun Ormanı 1. Derece Doğal Sit Alanı için hazırlanmakta olan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmış olup,``Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik`` hükümleri gereği, ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içerisinde yaşayan hane halkları, faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve etkilenen tüm hemşerilerin katılımı ile nihai plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler araçlar, stratejilerin değerlendirilmesi ve taslak plan kararlarının görüşülmesi üzerine 27.04.2011 tarihinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonunda (Otogar Üzeri), saat 14.00`de 2. Halk Toplantısı düzenlenecektir.

Tüm Halkımız Davetlidir..