Başkan Sözen'den Dünya Barış Günü Mesajı

Belediye Başkanımız Şükrü Sözen Dünya Barış günü nedeniyle yayınladığı mesajında; "Amacımız sosyal barışın sağlandığı Manavgat'ı, içinde yaşayanlarla birlikte elele yaratarak gelecek günlere taşımaktır" dedi.

Bilginin ve teknolojinin hızla yaygınlaştığı, demokrasinin giderek önem kazandığı dünyamızda, insanların huzur, güven ve mutluluk içinde yaşamasının temel koşulu, barış ve dostluk ortamının sürekliliğini sağlamaktır. Bu nedenle Dünyamızın geleceği için en anlamlı günlerden biri de "1 Eylül Dünya Barış Günü" dür.

Türkiye, Atatürk’ün ortaya koyduğu ve tüm milletimizce de benimsenen "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini, temel ve vazgeçilmez bir ilke olarak, her platformda savunmuş ve bu barışçı tutumuyla, dünya ülkelerine de örnek olmuştur.

"Evrensel Barışa Ulaşmanın Önkoşulu Aydınlanma ve Demokrasidir”. Barış ve demokrasi birbirleriyle ayrılmaz bir bütündür. Barış olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da barış olmaz.

Bu nedenle, barış ve istikrar ortamını bozucu bölgesel anlaşmazlıkların, şiddet ve terör hareketlerinin önlenmesi, açlıkla mücadele, çevre sorunlarına çözüm bulma gibi konularda sağduyu sahibi herkesin, üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir.

Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz. Manavgat Belediyesi olarak, birbirinden ayrılmaz bir bütün olan demokrasi ve barışın bölgemizde en güzel şekilde yaşanması için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. “Sosyal barışın sağlanması”, belediyecilik anlayışımızın temel yapı taşlarındandır.

Sosyal, çevreci, yatırımcı, toplumuzun her kesimine hitap edecek çalışmalar yapan, sivil toplum örgütleriyle iç içe olarak destek veren, kısa zamanda halkın isteklerine çözümler getiren belediyecilik anlayışımızın Manavgat’ta barış ve demokrasinin gelişimine büyük katkısı olacağı inancındayız.

Amacımız sosyal barışın sağlandığı Manavgat’ı, içinde yaşayanlarla birlikte elele yaratarak gelecek günlere taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk halkının ve Manavgatlı hemşerilerimin Dünya Barış Günü’nü kutluyor, mutluluk, huzur, sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve evrensel barışa hep beraber kucak açmaya davet ediyorum..

Şükrü SÖZEN
Manavgat Belediye Başkanı