DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM,

Untitled-1

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM,

Tüm dünyayla birlikte ülkemiz de sağlık ve ekonomi açısından son derece hassas bir dönemden geçmektedir. Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu süreçte, siyaset yapmak adına halkı yanlış bilgilendirmek, çözümden uzak, gayrı ciddi beyanlarda bulunmak kimseye hiçbir şey kazandırmayacaktır.

Ak Parti İlçe Başkanı, dün yaptığı talihsiz basın açıklamasıyla, kendisinin ve temsil ettiği partinin halktan, sorunlardan, belediyecilikten ve çözümden ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Kullanılan üslup basiretsiz, beceriksiz ve bilgisiz insanların kullandığı üsluptur. Ancak bu dönem, o dönem değildir. Bu hassas dönemde her zaman yaptıkları gibi halkımıza hayal satmaları son derece yanlıştır.

SORUMLU MANAVGAT BELEDİYESİ DEĞİL

AK Parti İlçe Başkanı, yeni hastanenin yapılamamasının sorumlusu olarak Manavgat Belediyemizi göstermeye çalışarak kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları içerisine girmiştir. Yeni hastanenin belediyemizce plan tadilatı yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı’na tahsis edileceği iddiası tamamen asılsızdır. Tahsis işlemi plan tadilatı işlemine bağlı değildir, böyle de yeni bir plan tadilatı talepleri yoktur. Şöyle ki, Bahsi geçen Aşağı Işıklar 1036 parselin bir kısmını ve bir kısım özel mülkiyetleri kapsayan 33 bin 708 m2 alanda Büyükşehir Belediyesi’nin 13.07.2018 tarih ve 658 sayılı meclis kararıyla Nazım İmar Planı değişikliği yapılarak “Sağlık Alanı” olarak planlanmıştır. Belediyemizin 02.11.2018 tarih ve 141 sayılı meclis kararıyla da “Manavgat Aşağı Işıklar Mahallesi 1036 parsel ve yakın çevresi “Sağlık Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği “ onaylanmıştır.

Belediyemizce Aşağı Işıklar Mahallesi 1036 parseli de kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden arsa ve arazi düzenlemesi çalışmaları başlatılmış, ancak bölgede yapılan kadastro yenileme çalışmalarına parsel bazında alana yönelik kadastro mahkemelerinde davalar açıldığı tespit edilmiş, ayrıca uygulama bölgesi içinde mera vasıflı parsellerin olduğu saptanmıştır.

Belediyemiz tarafından Kadastro Mahkemesi’ne açılmış olan davalarda davacılara ulaşılmış, davadan vazgeçmeleri için ricada bulunulmuştur. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı davranarak davalarından 22.01.2020 tarihinde vazgeçmişlerdir.Mera vasıflı parseller içinse İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne mera vasıflarının değişikliği için Manavgat Belediyemizce müracaatta bulunulmuş, 21.01.2020 tarihinde belediyemizce 20 yıllık mera kuru ot bedelleri Tarım Bakanlığına ödenmiş olmasına rağmen mera vasıf değişiklileri henüz yapılmamıştır. İmar uygulamasına ilişkin hazırlıklar belediyemizce tamamlanmış olup, uygulama sahası içerisinde bulunan MERA vasıflı parsellerdeki vasıf değişikliği İLGİLİ BAKANLIKLARCA yapılması durumunda işlemler devam edecektir. İmar uygulamasının tamamlanmamasının sebebi belediyeler değil, kadastral parseller üzerinde devam eden hukuki süreçlerle, mera vasıf değişikliği işlemlerinde merkezi idarede yürütülen işlemlerin kaplumbağa hızıyla ilerlemesidir.

Bu halde İmar çalışmaları devam ederken, ihtiyaçlarının ne olduğunu belirten bir plan tadilatı talebi, ne Manavgat Belediyemize ne de Büyükşehir Belediyesine gelmemiştir. İhtiyacın ve talebin ne olduğu bilinmeden belediyemizce bir plan tadilatının yapılması mümkün olmadığından AK Parti İlçe Başkanının konuyu saptırdığı ortadadır.Halka verdiğiniz taahhütleri yerine getirememenin karşılığı Manavgat Belediyesi’ni suçlamak olmamalıdır.

NİSAN AYI ÖDENEĞİNDEN KESİNTİ YAPILDI

Ayrıca Ak Parti İlçe Başkanı belediyelerin İller Bankası’ndan alacakları paylarla ilgili olarak da yine bilgisi olmadan Manavgat halkımıza yanlış beyanatta bulunmuştur. Belediyelerin İller Bankası’ndan paylarını kesintisiz olarak alacağı tüm Türkiye’ye duyurulmasına rağmen, Manavgat Belediyemizin Nisan ayı ödeneği, kredi taksitleri KESİNTİLERİ yapılarak belediyemize gönderilmiştir. Bu durumda, konuyla ilgili alınan kararların yetkili mercilerce hayata geçirilmediği net ve açık bir şekilde görülmektedir.

Kaldı ki, belediyemiz kesinti kaynağına ihtiyaç duymadan bugüne kadar kendi öz kaynakları ile bu yardımları yıllardır yapmakta ve bu hassas süreçte de yardımlarını artırarak devam ettirmektedir. Ancak bu kesintilerin belediyemize aktarılması durumunda da yine aynı hassasiyetle bu kaynakları, halkımıza yansıtmaktan da asla imtina edilmeyeceğinin bilinmesini isterim.

Manavgat Belediyesi olarak bizler, işimizi layıkıyla yapıyoruz. Toplumda da karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Belediyemizin ihtiyaçlı vatandaşlarımıza yaptığı yardımlar konusunda siyaset gözetilmediğinin sınavını bugüne kadar halk nezdinde verdik. Halktan uzakta olanların, siyaset yapmak adına bizim belediyecilik ve hizmet anlayışımızı sorgulamak, hele hele böyle bir dönemde sorgulamak asla haddi değildir ve çirkinliğin en büyüğüdür. “İnsanın kalbinde neyse dilinde de o olurmuş”. Halkımızın ekonomik ve sağlık sıkıntılarıyla boğuştuğu bu dönemde, yardımların yandaşlara dağıtıldığı gibi temelsiz ithamlar da ancak size yakışır. Siz oturduğunuz yerden, kendinize yakışanı yapmaya devam edin.

Biz halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde, bu zorlu süreçleri atlatmak için, SİZE RAĞMEN, belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla

Şükrü SÖZEN

Manavgat Belediye Başkanı