ALTINKAYA MAHALLESİ

Altınkaya veya Zerk Antalya ilinin Manavgat ilçesine bağlı bir mahalledir.Toros Dağları’nın 1250m. yüksekliğindeki Antik Selge Kenti kalıntıları bugün, Altınkaya yerleşim birimindedir. Çam ormanları arasındaki derin kanyon, çağlayan ve dağ güzelliklerine sahip yöre, fotoğraf sanatçıları için idealdir. Selge adının Luwi/Etrüsk dilinde “derin vadi” anlamındaki “Salaga”dan türediği sanılmaktadır. Ayrıca Selge, Göktürk/Turkuas fonetik yazılımına göre Usoluğu-Suoluğu anlamındadır.Kente, tek büyük kemerli ve taş bloklardan yapılmış 2m. enindeki Moka Köprüsü’nden geçilerek varılır. Hitit yazıtlarında yörenin Pithassa/Pisidia bölgesinde yer aldığı anlatılmaktadır. Savaşcılıkları ve kahramanlıklarıyla ün salmış kent halkı, Truva savaşında, Truva Kralı Hektor’un yanında yer almış, bazı kentleri haraca bağlamış, Pers işgalinde ise onlara paralı askerlik yapmıştır. Kentin en önemli tarihi olayı, kuzeydeki Pednelisos ile yaptığı ve geri çekilip, savaşın ağır şartlarını kabul ettiği Pednelisos Savaşı’dır. Daha sonra kendileri gibi Nordik bir kavim olan Galatlılar Kralı Amintas'a bağlanmışlar ama her dönemde, kendi dilini kullanıp, korumuşlardır.

Bizans döneminde, Bizans ordusu içinde bulunan Vikingler Bizans'a isyan etmişler ve Bizans ordusuyla yaptıkları savaşı kaybederek Selge dolaylarına kaçarak, izlerini kaybettirmişlerdir. Zamanla İç Anadolu ile Pamfilya kıyı şeridini bağlayan kara ticaret yolunun, Kremna ve Ariassos’a kaydırılması ve yağmalar nedeniyle halk, Selge’yi terk ederek, kıyı şehirlerine yerleşmiştir. Selge’nin çevresinin surlarla kaplı ve surlar arasında, her iki yanında nöbetçi kuleleriyle korunmuş büyük bir şehir kapısının bulunduğu anlaşılmaktadır. En önemli kalıntı, alt katta 30, yukarı katta 15 caveanın yer aldığı ve cavealar arası geçişi 12 dik merdivenin sağladığı tiyatrodur. Seyirci bölümü ortadan geniş bir diazoma ile bölünmüş olup diazoma üzerinde blok taşlardan yapılı koltuklar dikkat çekmektedir. Yazıtlardan, burada 4 senede bir yarışmaların yapıldığı ve şampiyon sporculara ait heykellerin dikildiği anlaşılmaktadır. Batıdaki tanrısal alanda baş tanrı Zeus ve onun tapınaklarının kalıntıları, güneyde Anadolu Erkeklik ve Savaş tanrısı Sanda Tapınağı’nın kalıntıları yer alır. Tanrısal alanın alt kısmında, yağmur suyu toplamaya yarayan bir su sarnıcı görülmektedir. Antik kentin doğusunda, 50x50 m. boyutlarında, güney tarafı açık, diğer üç tarafında yan yana dizili dükkânların bulunduğu sütunlarla çevrili Agora bulunmaktaydı. Kuzeydeki 120 m. uzunluğundaki yapının Bizans dönemine ait bir Bazilika olduğu sanılmaktadır. En doğuda kentin Nekropol’u yer almaktadır. Nekropol tepesinin kuzey yamacında bir kısmı halen ayakta olan üç büyük mezar evi görülür.

Antalya iline 154 km, Manavgat ilçesine 77 km uzaklıktadır.