KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Çolaklı Mahallesi sahil kesiminde bulunan 4 no.lu hizmet büfesi

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

360.000,00

10.800,00

08.05.2019

10.00

2

Çolaklı Mahallesi sahil kesiminde bulunan 5 no.lu hizmet büfesi

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

360.000,00

10.800,00

08.05.2019

10.05

3

Ilıca Mah.Kapalı Pazar Yerinde bulunan A blok 2 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

19.800,00

594,00

08.05.2019

10.10

4

Ilıca Mah.Kapalı Pazar Yerinde bulunan B blok 5 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

18.000,00

540,00

08.05.2019

10.15

5

Hisar Mahallesi 1960 Ada 2 Parselin Güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan Otoparktaki ATM Noktasındaki 6 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

110.000,00

3.300,00

08.05.2019

10.25

6

Hisar Mahallesi 1960 Ada 2 Parselin Güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan Otoparktaki ATM Noktasındaki 7 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

110.000,00

3.300,00

08.05.2019

10.30

7

Kızılağaç Mahallesi 168 Ada 1 Parselin Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

100.000,00

3.000,00

08.05.2019

10.35

8

Sarılar Mahallesi 190 ada 3 parselin kuzeyinde park alanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

45.000,00

1.350,00

08.05.2019

10.40

9

Sarılar Mahallesi 190 ada 3 parselin kuzeyinde park alanında bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

45.000,00

1.350,00

08.05.2019

10.45

10

Side (Selimiye ) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

200.000,00

6.000,00

08.05.2019

10.50

11

Atatürk Kültür Merkezinin Güney Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 4 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

140.000,00

4.200,00

08.05.2019

10.55

12

Gündoğdu Mahallesi 206 Ada 1 Parselin Doğusunda Sahil Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

110.000,00

3.300,00

08.05.2019

11.00

13

Gündoğdu Mahallesi 206 Ada 1 Parselin Doğusunda Sahil Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 5 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

110.000,00

3.300,00

08.05.2019

11.05

14

Ilıca 186 ada 10 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 5 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

150.000,00

4.500,00

08.05.2019

11.10

15

Manavgat Sanayi Sitesinin Batısında Zübeyde Hanım Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

105.000,00

3.150,00

08.05.2019

11.15

16

Cumhuriyet Meydanı'nın Doğusunda Bulunan ATM Noktasındaki 1 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

110.000,00

3.300,00

08.05.2019

11.20

17

Manavgat Adliye Binasının Arkasında 5028 Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 1 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

80.000,00

2.400,00

08.05.2019

11.25

18

Side Mahallesi 211 Ada 3 Parselin Kuzeyinde Bulunan Otoparkta bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

165.000,00

4.950,00

08.05.2019

11.30

19

Kumköy Jandarma Karakolu'nun Batısında Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

135.000,00

4.050,00

08.05.2019

11.35

20

Evrenseki Mahallesi 184 ada 3 parselin Güneyinde 28. Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

110.000,00

3.300,00

08.05.2019

11.40

21

Çolaklı Mahallesi 207 Ada 1 Parselin Güneyinde Turizm Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

115.000,00

3.450,00

08.05.2019

11.45

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.