KİRALAMAİHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

Kira Bedeli

Geçici Teminatı

İhale tarihi

Saat

1

Manavgat Sanayi Sitesinin batısında Zübeyde Hanım Caddesinde bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

150.000,00TL+KDV

4.500,00TL

20.10.2021

10.00

2

Kumköy Jandarma Karakolunun batısında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

225.000,00TL+KDV

6.750,00TL

20.10.2021

10.05

3

Kumköy Jandarma Karakolunun batısında bulunan ATM noktasındaki 5 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

225.000,00TL+KDV

6.750,00TL

20.10.2021

10.10

4

Side Mahallesi 211 ada 3 parselin kuzeyinde bulunan otoparktaki ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

275.000,00TL+KDV

8.250,00TL

20.10.2021

10.15

5

Ilıca Mahallesi 186 ada 10 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

180.000,00TL+KDV

5.400,00TL

20.10.2021

10.20

6

Ilıca Mahallesi 663 ada 2 parselin doğusunda Kumköy Bulvarında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

170.000,00TL+KDV

5.100,00TL

20.10.2021

10.25

7

Ilıca Mahallesi 663 ada 2 parselin doğusunda Kumköy Bulvarında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

170.000,00TL+KDV

5.100,00TL

20.10.2021

10.30

8

Evrenseki Mahallesi 123 ada 6 parselin kuzeyinde sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

250.000,00TL+KDV

7.500,00TL

20.10.2021

10.35

9

Evrenseki Mahallesi 123 ada 6 parselin kuzeyinde sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

250.000,00TL+KDV

7.500,00TL

20.10.2021

10.40

10

Kızılağaç Mahallesi 168 ada 1 parselin doğusunda bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

125.000,00TL+KDV

3.750,00TL

20.10.2021

10.45

11

Evrenseki Mahallesi 184 ada 3 parselin güneyinde 28.sokakta bulunan ATM noktasındaki 7 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

175.000,00TL+KDV

5.250,00TL

20.10.2021

10.50

12

Çolaklı Mahallesi 207 ada 1 parselin güneyinde turizm caddesinde bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

170.000,00TL+KDV

5.100,00TL

20.10.2021

10.55

13

Çolaklı Mahallesi 207 ada 1 parselin güneyinde turizm caddesinde bulunan ATM noktasındaki 5 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

170.000,00TL+KDV

5.100,00TL

20.10.2021

11.00

14

Gündoğdu Mahallesi 206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 8 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

170.000,00TL+KDV

5.100,00TL

20.10.2021

11.05

15

Gündoğdu Mahallesi 206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 9 no.lu kabin kiralama ihalesi

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

170.000,00TL+KDV

5.100,00TL

20.10.2021

11.10

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 8. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 9. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 11. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.