KİRALAMA İLANI

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında Bulunan Pasajdaki 1 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

162.000,00 TL

4.860,00 TL

12.02.2020

10.00

2

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 2 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

61.200,00 TL

1.836,00 TL

12.02.2020

10.05

3

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 3 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.02.2020

10.10

4

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 4 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

30.600,00 TL

918,00 TL

12.02.2020

10.15

5

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 5 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.02.2020

10.20

6

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 7 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

23.400,00 TL

702,00 TL

12.02.2020

10.25

7

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 8 no.lu WC

WC

3 yıl

2886/45. Madde

19.800,00 TL+KDV

594,00 TL

12.02.2020

10.30

8

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 9 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

82.800,00 TL

2.484,00 TL

12.02.2020

10.35

9

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 10 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

32.400,00 TL

972,00 TL

12.02.2020

10.40

10

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 11 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

32.400,00 TL

972,00 TL

12.02.2020

10.45

11

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 12 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

32.400,00 TL

972,00 TL

12.02.2020

10.50

12

Yukarı Pazarcı Mah. Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 13 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

99.000,00 TL

2.970,00 TL

12.02.2020

10.55

13

Sorgun Mahallesi 503 parselde bulunan dükkân

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

234.000,00 TL

7.020,00 TL

12.02.2020

11.00

14

Yukarı Pazarcı Mahallesi Köprü Altında Bulunan Kafe

Kafe

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00 TL

6.480,00 TL

12.02.2020

11.05

15

Ilıca Mah.186 ada 10 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan 5 no.lu ATM kabini

ATM Kabin

5 yıl

2886/45. Madde

155.000,00 TL

4.650,00 TL

12.02.2020

11.10

16

Çolaklı Mahallesi 207 Ada 1 Parselin Güneyinde Turizm Caddesinde Bulunan ATM Noktasındaki 4 no.lu Kabin

ATM Kabin

5 yıl

2886/45. Madde

120.000,00 TL

3.600,00 TL

12.02.2020

11.15

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

Yaklaşık İnşaat Maliyet bedeli

3 yıllık Kira Bedeli

Yapım İşi Geçici teminatı

Kiralama İşlemi için Geçici teminatı

İhale tarihi

Saat

17

Çenger Mahallesi 153 ve 157 adalar arasında bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 yıl süre ile kiralanma

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

29.060,43 TL

6.939,57 TL

871,81 TL

208,19 TL

12.02.2020

11.20

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2020 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.