KİRALAMA İLANI

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 1 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45. Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.00

2

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 2 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45. Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.05

3

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 3 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45.Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.10

4

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 4 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45. Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.15

5

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 5 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45. Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.20

6

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 6 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45. Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.25

7

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 7 no.lu büfe

Büfe

31 AY

2886/45. Madde

155.000,00TL

4.650,00TL

13.03.2019

10.30

8

Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde bulunan 1 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

31 AY

2886/45. Madde

310.000,00TL

9.300,00TL

13.03.2019

10.35

9

A. Hisar Mah. Perşembe pazarı Zabıta Karakolu yanında bulunan tuvalet

Tuvalet

36 AY

2886/45.Madde

16.560,00TL+KDV

496,80TL

13.03.2019

10.40

10

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan A blok 1 no.lu dükkan

Dükkan

36 AY

2886/45.Madde

18.000,00TL

540,00TL

13.03.2019

10.45

11

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan B blok 1 no.lu dükkan

Dükkan

36 AY

2886/45.Madde

16.200,00TL

486,00TL

13.03.2019

10.50

12

Ilıca Mahallesi 1283 parselin doğusunda bulunan 1 no.lu büfe

Büfe

36 AY

2886/45.Madde

378.000,00TL

11.340,00TL

13.03.2019

10.55

13

Ilıca Mahallesi 1283 parselin doğusunda bulunan 2 no.lu büfe

Büfe

36 AY

2886/45.Madde

342.000,00TL

10.260,00TL

13.03.2019

11.00

14

Kızılot Mah.204 ada 1 parsel üzerinde bulunan dükkan

Dükkan

36 AY

2886/45.Madde

25.200,00TL

756,00TL

13.03.2019

11.05

15

Aşağı Hisar Mah.Rauf Denktaş Köprüsü Yanında bulunan tenis kortları

Tenis Kortları

36 AY

2886/45.Madde

19.800,00TL+KDV

594,00

13.03.2019

11.10

16

Çardak Mahallesi 219 ada 1 parsel üzerinde bulunan dükkân

Dükkan

36 AY

2886/45.Madde

5.040,00TL

151,20TL

13.03.2019

11.15

17

Örenşehir C tipi Mesire Yeri İçerisinde bulunan büfe

Büfe

36 AY

2886/45.Madde

14.400,00TL

432,00TL

13.03.2019

11.20

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.