KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1.

Çolaklı Mahallesi 26 no.lu Hizmet Dağıtım Noktası kiralama ihalesi

Hizmet Dağıtım

Noktası

2 yıl

2886/45. Madde

168.000,00 TL

5.040,00 TL

03.08.2016

10.00

2.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Irmak Kenarında bulunan 1 no.lu kafeterya

Kafeterya

3 yıl

2886/45. Madde

79.200,00 TL

2.376,00 TL

03.08.2016

10.20

3.

Kumköy Jandarma Karakolu Yanında Bulunan 4 no.lu dükkan

Dükkan

2 yıl

2886/45. Madde

32.400,00 TL

972,00 TL

03.08.2016

10.40

4.

Side Gençlik Merkezi İçersindeki Kafeterya

Kafeterya

2 yıl

2886/45. Madde

4.800,00 TL+KDV

144,00 TL

03.08.2016

11.00

5.

Ilıca Mahallesi Kapalı Pazar alanı içerisindeki B Blok 4 no.lu dükkan

Dükkan

2 yıl

2886/45. Madde

4.800,00 TL

144,00 TL

03.08.2016

11.20

6.

Örnek Mahallesi park ve rekreasyon alanı içerisindeki kafe

Kafe

3 yıl

2886/45. Madde

90.000,00 TL

2.700,00 TL

03.08.2016

11.40

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış Noter tasdikli imza sirküsü

 1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

 1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 150,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 3. 13. İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.