KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesi 28 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

162.000,00TL

4.860,00TL

08.11.2017

10.00

2

Side Mezarlığı Yanındaki 3 no.lu Dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

54.000,00TL

1.620,00TL

08.11.2017

10.15

3

Side Yalı Mah.1015 Sokakta Bulunan Park İçerisindeki Büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

14.400,00TL

432,00TL

08.11.2017

10.30

4

Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:46 Adresinde Bulunan Dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

45.000,00TL

1.350,00TL

08.11.2017

10.45

5

Kızılot Mahallesi Pazaryerinde 33-A Adresinde Bulunan Dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

13.320,00TL

399,60TL

08.11.2017

11.00

6

Çolaklı Mahallesi Açık Pazar Alanı İçerisindeki Çay Ocağı

Çay Ocağı

3 yıl

2886/45. Madde

7.200,00TL

216,00TL

08.11.2017

11.15

7

Sağırin Mahallesinde Bulunan Dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

10.800,00TL

324,00TL

08.11.2017

11.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.