KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında Bulunan Pasajdaki 12 Adet Dükkan WC ve Emek Mah 859/6 Parselde Bulunan Büfe İle Sorgun 503 Parselde Bulunan Dükkan Kiralama İlanı

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1.

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 1 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

87.480,00 TL

2.624,40 TL

18.01.2017

10.00

2.

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 2 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

41.040,00 TL

1.231,20 TL

18.01.2017

10.15

3.

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 3 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

35.100,00 TL

1.053,00 TL

18.01.2017

10.30

4

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 4 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

19.440,00 TL

583,20 TL

18.01.2017

10.45

5

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 5 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

35.100,00 TL

1.053,00 TL

18.01.2017

11.00

6

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 6 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

12.960,00TL

388,80 TL

18.01.2017

11.15

7

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 7 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

14.580,00 TL

437,40-TL

18.01.2017

11.30

8

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 8 nolu WC

WC

3 yıl

2886/45. Madde

9.000,00TL + KDV

270,00 TL

18.01.2017

11.45

9

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 9 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

54.360,00 TL

1.630,80 TL

18.01.2017

12.00

10

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 10 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

20.340,00 TL

610,20 TL

18.01.2017

12.15

11

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 11 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

20.340,00 TL

610,20TL

18.01.2017

12.30

12

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 12 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

20.340,00 TL

610,20 TL

18.01.2017

12.45

13

Yukarı Pazarcı Mah. İbrahim Sözen Caddesindeki Selime Hatun Camisi Altında bulunan pasajdaki 13 nolu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

60.300,00 TL

1.809,00 TL

18.01.2017

13.00

14

Emek Mahallesi 859 ada 6 parselde bulunan büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

27.000,00TL

810,00 TL

18.01.2017

13.15

15

Sorgun Mahallesi 503 parselde bulunan dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

108.000,00 TL

3.240,00 TL

18.01.2017

13.30

AÇIKLAMALAR

1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen Toplantı Odası’nda toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihaleleri yapılacaktır.

2) İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7) Noter tasdikli imza sirküsü

8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge

10) Manavgat Belediyesi’nden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 150,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

14) Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15) İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.