KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Çolaklı Mah.2 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 YIL

2886/45. Madde

432.000,00TL+KDV

12.960,00TL

14.07.2021

10.00

2

Çolaklı Mah.3 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 YIL

2886/45. Madde

450.000,00TL+KDV

13.500,00TL

14.07.2021

10.05

3

Ilıca Mahallesi kapalı Pazar yeri içerisindeki B blok 2 no.lu dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

16.200,00TL

486,00TL

14.07.2021

10.10

4

Ilıca Mahallesi kapalı Pazar yeri içerisindeki B blok 3 no.lu dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

28.800,00TL

864,00TL

14.07.2021

10.15

5

Side Mezarlığı yanında bulunan 1 no.lu dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

73.800,00TL

2.214,00TL

14.07.2021

10.20

6

Yukarı pazarcı mah.ırmak kenarında bulunan 2 no.lu kafeterya

Kafeterya

3 YIL

2886/45. Madde

162.000,00TL+KDV

4.860,00TL

14.07.2021

10.25

7

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1075 sokak no:19 adresinde bulunan Yunus Emre Parkındaki büfe

Büfe

3 YIL

2886/45. Madde

14.400,00TL + KDV

432,00TL

14.07.2021

10.30

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

Yaklaşık İnşaat Maliyet bedeli

3 Yıllık Kira Bedeli

Yapım İşi Geçici teminatı

Kiralama İşlemi için Geçici Teminatı

İhale tarihi

Saat

8

Çenger Mahallesi 153 ve 157 adalar arasında bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 yıl süre ile kiralanması

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

40.315,40TL

2.884,60TL+KDV

1.209,46TL

86,54

14.07.2021

10.35

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2021 yılında alınmış belge
 8. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
 12. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.


15.Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.