KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Aşağı Pazarcı Mah.1001 sok.no:107 adresinde bulunan kafeterya

Kafeterya

3 yıl

2886/45. Madde

126.000,00TL

3.780,00TL

30.09.2020

10.00

2

Yukarı Pazarcı Mahallesi köprü altında bulunan kafe

Kafe

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

30.09.2020

10.05

3

Side Mahallesi Yemişli C tipi mesire alanı içerisindeki büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

39.600,00TL

1.188,00TL

30.09.2020

10.10

4

Side Mahallesi 1593 sokakta park alanı içerisinde bulunan büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

25.200,00TL

756,00TL

30.09.2020

10.15

5

Çardak Mahallesi 219 ada 1 parsel üzerinde bulunan dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

7.200,00TL

216,00TL

30.09.2020

10.20

6

Hisar Mah.1960 ada 2 parselin güneyinde Hasan Fehmi Boztepe caddesindeki ATM noktasında bulunan 6 no.lu kabin

ATM Kabin

5 yıl

2886/45. Madde

130.000,00TL

3.900,00TL

30.09.2020

10.25

7

Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak no:9/Z01 adresindeki dükkan

Dükkan

10 yıl

2886/45. Madde

420.000,00TL

12.600,00TL

30.09.2020

10.30

8

Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi no:5/Z02 adresindeki dükkan

Dükkan

10 yıl

2886/45. Madde

1.680.000,00TL

50.400,00TL

30.09.2020

10.35

9

Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi no:5/Z03 adresindeki dükkan

Dükkan

10 yıl

2886/45. Madde

2.760.000,00TL

82.800,00TL

30.09.2020

10.40

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2020 yılında alınmış belge
 8. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine aitödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat: 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.