KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesinde bulunan 1 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

132.000,00

3.960,00

06.01.2021

11.00

2

Evrenseki Mahallesinde bulunan 2 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

99.000,00

2.970,00

06.01.2021

11.05

3

Evrenseki Mahallesinde bulunan 3 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

99.000,00

2.970,00

06.01.2021

11.10

4

Evrenseki Mahallesinde bulunan 4 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

107.800,00

3.234,00

06.01.2021

11.15

5

Evrenseki Mahallesinde bulunan 13 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

99.000,00

2.970,00

06.01.2021

11.20

6

Evrenseki Mahallesinde bulunan 15 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

132.000,00

3.960,00

06.01.2021

11.25

7

Evrenseki Mahallesinde bulunan 18 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

154.000,00

4.620,00

06.01.2021

11.30

8

Evrenseki Mahallesinde bulunan 20 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

132.000,00

3.960,00

06.01.2021

11.35

9

Evrenseki Mahallesinde bulunan 21 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

159.500,00

4.785,00

06.01.2021

11.40

10

Evrenseki Mahallesinde bulunan 22 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım noktası

11 AY

2886/45. Madde

115.500,00

3.465,00

06.01.2021

11.45

11

Side Mezarlığı yanında bulunan 1 no.lu dükkan

Dükkan

3 YIL

2886/45. Madde

73.800,00

2.214,00

06.01.2021

11.50

12

Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak no:9/Z01 adresindeki dükkan

Dükkan

10 YIL

2886/45. Madde

420.000,00TL

12.600,00TL

06.01.2021

11.55

13

Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi no:5/Z03 adresindeki dükkan

Dükkan

10 YIL

2886/45. Madde

2.760.000,00TL

82.800,00TL

06.01.2021

12.00

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2020 veya 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2020 veya 2021 yılında alınmış belge
 8. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır.
 3. İLANEN DUYRULUR.