EVRENSEKİ MAHALLESİ'NDE BULUNAN 22 ADET HİZMET DAĞITIM NOKTA

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesi 1no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

270.000,00TL

8.100,00TL

06.12.2017

10.00

2

Evrenseki Mahallesi 2 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

06.12.2017

10.10

3

Evrenseki Mahallesi 3 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

06.12.2017

10.20

4

Evrenseki Mahallesi 4 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

06.12.2017

10.30

5

Evrenseki Mahallesi 5 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

306.000,00TL

9.180,00TL

06.12.2017

10.40

6

Evrenseki Mahallesi 6 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

342.000,00TL

10.260,00TL

06.12.2017

10.50

7

Evrenseki Mahallesi 7 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

198.000,00TL

5.940,00TL

06.12.2017

11.00

8

Evrenseki Mahallesi 8 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

396.000,00TL

11.880,00TL

06.12.2017

11.10

9

Evrenseki Mahallesi 9 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

540.000,00TL

16.200,00TL

06.12.2017

11.20

10

Evrenseki Mahallesi 10 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

06.12.2017

11.30

11

Evrenseki Mahallesi 11 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

270.000,00TL

8.100,00TL

06.12.2017

11.40

12

Evrenseki Mahallesi 12 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

198.000,00TL

5.940,00TL

06.12.2017

11.50

13

Evrenseki Mahallesi 13 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

234.000,00TL

7.020,00TL

06.12.2017

12.00

14

Evrenseki Mahallesi 14 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

306.000,00TL

9.180,00TL

06.12.2017

12.10

15

Evrenseki Mahallesi 15 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

270.000,00TL

8.100,00TL

06.12.2017

12.20

16

Evrenseki Mahallesi 16 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

414.000,00TL

12.420,00TL

06.12.2017

12.30

17

Evrenseki Mahallesi 17 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

252.000,00TL

7.560,00TL

06.12.2017

12.40

18

Evrenseki Mahallesi 18 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

324.000,00TL

9.720,00TL

06.12.2017

12.50

19

Evrenseki Mahallesi 20 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

288.000,00TL

8.640,00TL

06.12.2017

13.00

20

Evrenseki Mahallesi 21 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

342.000,00TL

10.260,00TL

06.12.2017

13.10

21

Evrenseki Mahallesi 22 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

234.000,00TL

7.020,00TL

06.12.2017

13.20

22

Evrenseki Mahallesi 24 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet Dağıtım Noktası

3 yıl

2886/45. Madde

234.000,00TL

7.020,00TL

06.12.2017

13.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.