YUKARI HİSAR MAHALLESİ MUHTAR VEKİLİ

YUKARI HİSAR MAHALLESİ MUHTAR VEKİLİ(ŞABAN ŞANLI)

CEP: 0535 600 58 65

TEL: 0242 742 72 06