Meclis Kararları Sayfa 11

2012 Yılı Meclis Kararları

Meclis Kararları 2012

Ocak Ayı Meclis Kararları

Şubat Ayı Meclis Kararları

Mart Ayı Meclis Kararları

2011 Yılı Meclis Kararları

Meclis Kararları 2011

Ocak Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-1- 1 Denetim Komisyonuna üye seçilmesi..pdf
MEC-2011-1- 2 Belediye Meclisnin 2011 yılında izinli sayılacağı ayın belirlenmesi.pdf
MEC-2011-1- 3 Belediye Meclisnin 2011 yılında yapacağı toplantı gününün belirlenmesi..pdf
MEC-2011-1- 4 Belediye Meclis ve İh.Kom.Üyelerine Huz.Haklarının belirlenmesi..pdf
MEC-2011-1- 5 04.10.2010 tarih ve 69 sayılı Bel.Meclisi kararının tashihi..pdf
MEC-2011-1- 6 Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması..pdf
MEC-2011-1- 7 Y.Hisar Mahl.2 ada 33 ve 34 par.plan tadilatının komisyona havale edilmesi..pdf
MEC-2011-1- 8 Hisar Mahl.733 ada 606 par.82.02 m2.miktarındaki bel.his.satışının görüşülmesi..pdf

Şubat Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-2- 9 Araç ve İş Makinesi alımıile ilgili İller Bankasından kredi talebi kararının 2011 yılı için yeni.pdf
MEC-2011-2- 10 Zabıta ve İtfaiye Personeli maktu fazla mesai bedelinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-2- 11 2011 Yılı içerisinde İlçemizde düzenlenecek Oryantiring Yarışmasına Belediyemiz bütçesinden yar.pdf
MEC-2011-2- 12 Uluslara arası 5. Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu yarışması için Side-Tuder'e yardım yapılması..pdf
MEC-2011-2- 13 Yukarı Hisar Mah.2 ada 33 ve 34 parsellerin plan tadilatının görüşülmesi..pdf
MEC-2011-2- 14 Gündemin 6. ve 7. maddelerinin daha sonraki toplantılarda görüşülmek üzere gündemden çekilmesi..pdf
MEC-2011-2- 15 Y.Pazarcı Mah.137 ada 72 par.Kız Teknik ve Meslek Lisesi çekme mesafesi konusunun görüşülmesi...pdf
MEC-2011-2- 16 02.07.2010 tarih ve 2010-8-5 say.kararında belir.Gayri Sıhhi İş.süre uzatımının yeniden görüşül.pdf

Mart Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-3- 17 Yayla Mah.189 ada 2 parselde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anaokulu talebi için plan t.pdf
MEC-2011-3- 18 Akdeniz Elk.Dağ.A.Ş.Antalya İl Müd.Manavgat İlçe Merkezi yenilenmesi için trafo yeri talebi..pdf
MEC-2011-3- 19 Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif araç satın alınması..pdf
MEC-2011-3- 20 Orman Vasıflı arazilerden geçen terfi hattı ve su depoları yerinin tahsisi için Bel.Başkanına y.pdf
MEC-2011-3- 21 Ulukapı 16 parselde 8 metrelik servis hattı kamulaştırılma yapılması..pdf
MEC-2011-3- 22 Devlet Hastanesi,Şelale ist.giden min.koop.gidiş güzergahının yedinden belirlenmesi..pdf

Nisan Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-4-23- 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katibi Seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-24- 2 Adet Encümen Üyesi Seçimi..pdf
MEC-2011-4-25- 2 Adet Meclis Başkan Vekili seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-26- Plan ve Bütçe Komisyonuna üyesi seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-27- İmar Komisyonuına üye seçilmesi..pdf
MEC-2011-4-28- Maliye Bakanlığından izin alınması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi..pdf
MEC-2011-4-29- 2010 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.pdf
MEC-2011-4-30- 2010 Yıllı Denetim Raporunun görüşlülmesi..pdf
MEC-2011-4-31- Ön ödemeli kartlı sistem su sayacı uygulaması sistemine geçilmesi..pdf
MEC-2011-4-32- İtfaiye Müdürlüğüne muhtelif araç satın alınması..pdf
MEC-2011-4-33- A.Pazarcı Mah.269 ada 39 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-4-34- Şelale Mah.971 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-4-35- Katı Atık Toplama ve Bertaraf bedellerinin taksit sayısı ve dönemlerinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-4-36- Ataması yapılan Başkan Yardımcısının atamasına ilişkin Meclise bilgi verilmesi..pdf

Mayıs Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-5-37- 2010 Yılı İdare ve Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Hesabının görüşülmesi..pdf
MEC-2011-5-38- 47. Cumhurbaşkanlığı Uluslar arası Bisiklet Turu'na maddi katkı yapılması..pdf
MEC-2011-5-39- Bahçelievler Mah.1075 ada 14 ve 15 parsellerde plan değişikliği..pdf
MEC-2011-5-40- Y.Pazarcı Mah.1245 ada 1 ve 14 parsellerde plan değişikliği..pdf
MEC-2011-5-41- Y.Hisar Mah.2 ada 33 ve 34 parsellerde plan değişikliği..pdf
MEC-2011-5-42- Milli Egemenlik Mah.1717 ada 8 parselde hisse satışı..pdf
MEC-2011-5-43- Başarılı Sporculara ödül verilmesi..pdf
MEC-2011-5-44- Örnek Mahallesine Salı günü kurulan semt pazarının Çarşamba günü kurulması konusunun görüşülmes.pdf
MEC-2011-5-45- Demokrasi Bul.bitişik Nizan _C4_ olarak imar planının yenilenmesi..pdf

Haziran Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-6-46- Başarılı Sporculara ödül verilmesi..pdf
MEC-2011-6-47- A.Işıklar Köyü 1072 Par.Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Servis İst.Plan tadilatı..pdf
MEC-2011-6-48- Hisar Mah.1663 ada 2 parseldeki Belediye Hissesinin Özel İdare Müd.tahsisinin yapılması için ye.pdf
MEC-2011-6-49 ALMİÇ'e üye seçilmesi..pdf

Temmuz Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-7-50 Belediye Başkan Vekili Seçimi..pdf
MEC-2011-8-51 Gürültü ve Gürültü Kirliğili yaratacak işyerlerinin çalışma saatlerinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-8-52 İller Bankası A.Ş.den alınan kredi talebine verilen yetkinin yeniden verilmesi..pdf
MEC-2011-8-53 Sorgun Mah.2356 ada 3 parselde belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-8-54 Sorgun Mah.2352 ada 3 parselde belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-8-55 Antalya-Manavgat Ulualan Mevkii Orman Yangın Üssü için plan tadilatı..pdf

Eylül Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-9-56 İhtiyaç sahibi öğrrencilere çanta,forma,ayakkabı vb.ihtiyaçlarının karşılanması..pdf
MEC-2011-9-57 Fatma TAŞ ve Arkadaşlarının Kadın Karuma ve Geliştirme Evi için verecekleri arsaya ilişkin şartl.pdf
MEC-2011-9-58 Su ve atıksu inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması..pdf
MEC-2011-9-59 Bahçelievler Mah.1010 ada 1 parselde 1-1000 ölçekli U.İ.P.değişiklik teklifi..pdf
MEC-2011-9-60 Örnek Mah.1160 ada 3 parselde 1-1000 ölçekli U.İ.P.değişiklik teklifi..pdf
MEC-2011-9-61 Kasaplar Mah.1391 ada 13 parselde 1-1000 ölçekli U.İ.P.değişiklik teklifi..pdf
MEC-2011-9-62 Milli Egemenlik Mah.Türk Beleni Orman kuzey sınırında kalan yolun düzenlenmesine ilişkin 1-1000.pdf
MEC-2011-9-63 Mimar Sinan Mah.Hasan Ali Yücel Cad.ile Oymapınar Cad.arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesin.pdf
MEC-2011-9-64 Y.Hisar Mah. 511 ada'nın doğusunda kalan yola ilişkin düzenlenen plan değişikliği teklifi..pdf
MEC-2011-9-65 Demokrasi Bulvarı üzeri yapı Nizami değişikliği amaçlı plan tadilatı teklifi..pdf
MEC-2011-9-66 Sorgun Titreyengöl Mevkii 2352 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-67 Sorgun Titreyengöl Mevkii 2356 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-68 Sorgun Mah.1731 ada 1 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-69 Sorgun Mah.1735 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf

MEC-2011-9-70 Mimar Sinan Mah.801 ada 4 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-71 Şelale Mah.971 ada 21 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-9-72 5 Yıllık İmar Programının görüşülmesi..pdf
MEC-2011-9-73 04.07.2011 tarih ve 52 sayılı meclis kararının düzeltilmesi..pdf
MEC-2011-9-74 Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü..pdf
MEC-2011-9-75 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. mad.Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi..pdf

Ekim Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-10-76 2012 Yılı Bütçesinin meclise sunulması..pdf
MEC-2011-10-77 2011 Yılı Tarifesinde alınan 02.12.2010 tarih ve 81 sayılı mec.kar.İmar Harlarının yeniden düze.pdf
MEC-2011-10-78 Kasaplar Mah.,Kavaklı Mah.ve Şelale Mah.parklara isim verilmesi..pdf
MEC-2011-10-79 Çeltikçi 145 ada 1 parselde Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu yapılması için plan deği.pdf
MEC-2011-10-80 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. mad.Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi..pdf
MEC-2011-10- 81 2011-2012 Yılı Okul Taşıtı Güzergah Özel İzin Belgesi Harçlarının belirlenmesi..pdf
MEC-2011-10- 82 Yayla Mah.2520 Sokağa Yusuf ALTUNAY isminin verilmesi..pdf
MEC-2011-10- 83 MOBESE Sistemi için yardım yapılması..pdf
MEC-2011-10- 84 İtfaiye Teknesi alınması..pdf

Kasım Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-11- 85 2012 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-11- 86 Y.Paz.Mah.2266 adada Kültür Parkı ve Spor Tesisi Alanı yapılması amaçlı imar planı değişikliği.pdf
MEC-2011-11- 87 Mimar Sinan Mah.988 ada 10 par. ile Yayla Mah.1890 ada 9 par.imar planı değişikliği tellifi..pdf
MEC-2011-11- 88 Sorgun Mah.1722 ada 5 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-11- 89 Yayla Mah.978 ada 10 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf
MEC-2011-11- 90 Hisar Mah.800 ada 6 parseldeki belediye hissesinin satışı..pdf

Aralık Ayı Meclis Kararları

MEC-2011-12- 91 2011 Yılı Bütçesinden ödenek aktarılması..pdf
MEC-2011-12- 92 2012 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-12- 93 İçme Suyu Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-12- 94 İlan ve Reklam Vergisi Tarifesinin görüşülmesi..pdf
MEC-2011-12- 95 Çevre Temizlik Vergisi Gurup Tarifesinin VE 2464 Sayılı Bel.Gel.Kan.yap.değ.alt ve üst sırırla.pdf
MEC-2011-12- 96 2012 Yılı Performans Programının görüşülmesi..pdf