Manavgat Belediye Meclisi İmar Planını Onayladı

6

Manavgat Belediye Meclisi bugün Ekim ayı meclis toplantısında alınan karar gereği Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen başkanlığında Olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda, İller Bankasınca yapılmakta olan Manavgat 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planları görüşüldü.

Toplantıya Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kılıç ve DSİ Müdürü Erol Tekin de katıldı. Toplantıda öncelikle Manavgat Belediyesi`nden şehir plancısı Özgür Karasoy, imar planı üzerinde yapılan revizyonlar, düzeltilen hatalar ve uygulama ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan revizyon planında kat artışı, yoğunluk artışı gibi değişikliklerin yapılmadığını, aksine merkezdeki yoğunluğu azaltıcı uygulamalar yapılarak, mevcut planların güncel hale getirildiği belirtildi. Planda ulaşım sisteminin rahatlatılması adına tek yön uygulaması ve alternatif köprü çalışmalarının da yer aldığı açıklandı. Planla ilgili olarak meclise verilen önergelerin de görüşüldüğü toplantı sonunda 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı Oy çokluğu ile kabul edildi. Planın İller Bankası`na gönderileceği daha sonra da askıya çıkacağı belirtildi.