Bilgi Edinme

E-BİLGİ EDİNME HİZMETİ

Bu sayfadan yapacağınız başvurular, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir. Başvurular incelendikten sonra işleme alınmaktadır.

Online Başvuru (Ms Word) Başvuru Formu
Gerçek Kişi Online Başvuru
Tüzel Kişi Online Başvuru
Gerçek Kişi Ms Word Formu
Tüzel Kişi Ms Word Formu