İçme Suyu Abone ve Diğer Veri Girişi Personel Hizmet Alımı

İhalenin Konusu:
İçme Suyu Abone ve Diğer Veri Girişi Personel Hizmet Alımı
İhale Tarih ve Saati:
07 Aralık 2010 10:00
İhale Kayıt Numarası:
2010/545517
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0(242) 746 13 93 - 746 75 75
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat belediyesi ihale odası.
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Su Sayacı Açma ve İçme Suyu Abone ve Diğer Veri Girişi Personeli 12 Aylık Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir