Torba Çimento Alınması

İhalenin Konusu:
Torba Çimento Alınması
İhale Tarih ve Saati:
23 Eylül 2009 14:00
İhale Kayıt Numarası:
2009/129602
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 742 80 01 - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakkip 3 gün içerisinde mal teslimine başlanacaktır.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Salonu
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
CEM II BM 32.5 - CEM I PÇ 42.5, Toplam 10500 torba. Ayrıntılı liste İd.şartnameyle birlikte verilecektir.