Kumaş Çanta Alınması

İhalenin Konusu:
Kumaş Çanta Alınması
İhale Tarih ve Saati:
05 Temmuz 2011 10:00
İhale Kayıt Numarası:
2011/94289
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 742 80 01 - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5(beş)gün içerisinde mal teslimine başlanacaktır.İdaremizce görevlendirilen muayene ve kabul komisyonu tarafından teslim alınan mallar için karşılıklı tutanak tutularak imza altına alınacaktır.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Odası
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Manavgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne Kumaş Çanta Alınması