Kanalizasyon Baca Elemanları Alımı

halenin Konusu:
Kanalizasyon Baca Elemanları Alımı
İhale Tarih ve Saati:
24 Ağustos 2009 10:00
İhale Kayıt Numarası:
2009/113881
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 742 80 01 - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
Sözleşmenin imzalanmasına mütekip 5 gün içerisinde mal teslimine başlanacaktır.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Salonu
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Muhtelif Baca Elemanları, - Muhtelif 14 kalem. (Liste Belediyeden temin edilebilir)